dinsdag 15 oktober 2013

Draaitabel - RapportFilterPagina's

We vertrekken terug van een eerder gemaakte draaitabel voor de tabel "Personeel" (zie draaitabel maken - Groep2).
Indien velden aangebracht zijn in de zone "Filter" dan kunnen we voor elk item van de veldnaam een werkblad laten verschijnen. We bekomen dan gefilterde draaitabellen op verschillende werkbladen. In ons geval staat "Geslacht" in de zone "Filter". Dit bevat de items "M" en "V". We kunnen dus twee werkbladen bekomen met een draaitabel voor de mannen en één voor de vrouwen, indien je vertrekt van een niet gefilterde draaitabel.

  • Klik op het tabblad "Analyseren" bij "Hulpmiddelen voor draaitabellen".

In ons geval is er vooraan een knopje draaitabel.

  • Klik op het knopje "Draaitabel", indien nodig
  • Klik op het pijltje van het knopje "Opties"
  • Klik op "Rapportfilterpagina's weergeven...".

Het dialoogvenster "Rapportfilterpagina's weergeven" verschijnt.
Nu worden alle veldnamen getoond die zich in de zone "Filter" bevinden.
In ons geval is dit de veldnaam "Geslacht".
  • Duid de veldnaam "Geslacht" aan.
  • Klik op "OK".
Er verschijnen twee werkbladen met een gefilterde draaitabel voor "M" en "V".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten