donderdag 24 oktober 2013

Functie Vind.Spec

We wensen voor een naam de positie te kennen van de spatie. Hiervoor kunnen we de functie "Vind.Spec" gebruiken uit de categorie "Tekst".
In een werkblad zijn een aantal namen aangebracht.  • Selecteer een cel naast de naam.
  • Klik op het tabblad "Formules".
  • Klik op het boekje "Tekst".
  • Klik op de functie "Vind.Spec".Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. De cursor staat reeds in het vak "Zoeken_tekst". Hier wordt het teken aangebracht waarvan we de positie willen kennen. Dit is de spatie.  • Druk op de spatiebalk.
  • Klik in het vak "In_tekst".
  • Klik op de cel met de naam.

We zijn op zoek naar de positie van de eerste spatie. Hierdoor is het niet nodig om het vak "" in te vullen.
  • Klik op "OK".
  • Kopieer de formule naar de andere cellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten