zondag 22 februari 2015

Functie netwerkdagen.intl

In een werkblad hebben we een begin- en einddatum aangebracht. We wensen m.b.v. de functie netwerkdagen.intl het aantal dagen tussen deze begin- en einddatum te berekenen. De functie netwerkdagen.intl heeft een argument waarmee je kan bepalen welke dagen het zijn. Die dagen wensen we in te stellen via een selectievakje. In een werkblad hebben we titels aangebracht. Daaronder hebben we 1 februari 2015 als begindatum gekozen. Als einddatum is 28 februari toegepast.

 • Breng de kolomtitels aan.
 • Breng een begin- en einddatum aan.
 • Klik in de cel E2.

 • Klik op het tabblad Formules in het lint.
 • Klik op het boekje "Datum en Tijd".
 • Klik op de functie Netwerkdagen.intl.

Het dialoogvenster verschijnt. Nu kunnen we de argumenten aanbrengen. Het vak "Begindatum" is reeds geselecteerd.
 • Klik op de cel A2.
 • Klik in het vak "Einddatum".
 • Klik op de cel B2.
 • Klik in het vak "Weekend".
Voor het vak Weekend kan je ofwel een getal tussen 1 en 17 invullen. Zo komt 1 overeen met alle weekdagen tussen het begin- en einddatum. Je kan ook een code aanbrengen dat uit 7 getallen bestaat met elk de waarde 0 of 1. Deze code komt overeen met de dagen van de week. Een nul op de zesde plaats, betekent dat de zaterdag ook in de berekening wordt opgenomen. Dus de code 1111101 telt het aantal zaterdagen tussen de begin- en einddatum. We gaan de verschillende mogelijkheden weergeven. In de kolom betekenis zie je wat er wordt geteld. We hebben ook een kalender voor februari 2015 aangebracht ter controle.
 • Klik in de cel C2.
 • Klik op OK.
Tussen 1 en 28 februari 2015 zijn er 20 weekdagen.

We kopiëren de data naar de volgende rijen. In de kolom Weekenddagen brengen we verschillende waarden aan. We brengen eveneens in de cellen I2 tot O2 getallen tussen 0 en 1 aan.

In P2 plaatsen we een formule. Hierbij worden de getallen van I2 tot O2 samenvoegd.

 • Klik in de cel P2.
 • Duw op de toets =
 • Klik in de cel I2.
 • Duw op de toets &
 • Klik in de cel J2.
 • Duw op de toets &
 • ... Herhaal bovenstaande ook voor de cellen K2 tot O2
 • Duw op de toets Enter.
De cellen C16 en C19 laten we verwijzen naar deze samengestelde code. Kopieer vervolgens de formule netwerkdagen.intl naar onderstaande rijen.

De getallen 0 en 1 laten we instellen via een selectievakje. Elk vakje komt overeen met een dag van de week. De opdracht voor het plaatsen van zo'n selectievakje staan op een tabblad "Ontwikkelaars" in het lint dat standaard niet zichtbaar is. We gaan dit eerst activeren.
 • Klik op het tabblad "Bestand".
 • Klik op "Opties" in de linkerkolom.
Het dialoogvenster "Opties voor Excel" verschijnt.

 • Klik op Lint aanpassen in de linkerkolom.

Rechts zie je een overzicht van alle tabbladen op het lint. Het selectievakje voor "Ontwikkelaars" is uitgeschakeld.

 • Klik op het selectievakje naast Ontwikkelaars.
 • Klik op het OK.

 • Klik op het tabblad "Ontwikkelaars.
We brengen vervolgens een selectievakje aan. Dit kan je via "Invoegen" in de zone "Besturingselementen".


 • Klik op "Invoegen".
 • Klik op "Selectievakje" bij "formulierbesturingselementen.

 • Breng door slepen op het werkblad een selectievakje aan.


Vervolgens veranderen we de tekst "Selectievakje 1" door "maandag".
 • Klik met de rechtermuisknop op het selectievakje.
 • Klik op "Tekst Bewerken".
 • Wijzig "Selectievakje 1" door "maandag".

Vervolgens koppelen we dit selectievakje met de cel I3.

 • Klik met de rechtermuisknop op het selectievakje.
 • Klik op "Besturingselement opmaken...".
Het dialoogvenster "Besturingselement opmaken" verschijnt.

 • Klik in het vakje "Koppeling met cel".

 • Klik in de cel I3.

 • Klik op OK.
We kunnen nu de werking van dit selectievakje uittesten. Momenteel is het selectievakje nog steeds geselecteerd.
 • Klik in een cel op het werkblad.
 • Klik op het selectievakje.
Bij een vinkje in het selectievakje verschijnt "Waar" in de cel I3.

Bij geen vinkje in het selectievakje verschijnt "Onwaar" in de cel I3.

We gaan deze waarde vertalen naar een binaire waarde 0 of 1 via de functie ALS.

 • Klik in de cel I2.
 • Duw op de toets "Delete" om de inhoud te wissen.

 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Logisch".

 • Klik op de functie Als.

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het vak "Logische test" is reeds geselecteerd. Het resultaat van zo'n test is Waar of Onwaar. Veelal zie ik als test I3 = "Waar" verschijnen. Dit is echter niet nodig. En er zal een probleem optreden bij een Engelstalig Excel. In dat geval verschijnt "True" in de cel. En dan krijg je als resultaat "Onwaar". Wat niet de bedoeling is. Hier is de logische test gewoon het resultaat van het selectievakje. We gebruiken de omgekeerde logica, omdat een nul betekent dat de dag wordt opgenomen tijdens de berekening.

 • Klik in de cel I3.
 • Klik in het vak "Waarde-als-waar".
 • Typ 0.
 • Klik in het vak "Waarde-als-onwaar".
 • Typ 1.

 • Klik op OK.
Kopieer de formule naar rechts.

We hebben nog zes andere selectievakjes nodig. We kopiëren zes keer het eerste selectievakje.

 • Klik met de rechtermuisknop op het selectievakje.
 • Klik op "Kopiëren".

 • Gebruik zes keer de sneltoets CTRL V.

Vervolgens gaan we deze selectievakjes links uitlijnen. Momenteel kunnen we cellen selecteren. De muisaanwijzer is een wit plusteken. We gaan dit veranderen in een selectiepijltje.

 • Klik op het tabblad "Start".
De opdracht die we nodig hebben staat in de zone helemaal rechts bij "Bewerken".

 • Klik op de knop met de verrekijker.
 • Klik op "Objecten selecteren".
Nu kan je de selectievakjes selecteren door bijvoorbeeld te slepen. Tijdens het slepen wordt het aangeduid gebied grijs ingekleurd.

 • Selecteer door slepen alle selectievakjes.
Er is nu een extra tabblad "Opmaak" in het lint verschenen. Hierin staat de knop "Uitlijnen" bij de zone "Schikken".

 • Klik op de knop "Uitlijnen".
 • Klik op "Links uitlijnen".

Vervolgens gaan we de afstand tussen de selectievakjes vergroten. We selecteren daartoe verplaatsen we het laatste selectievakje.

 • Selecteer het laatste selectievakje.

 • Duw een paar keer op de toets "Pijltje naar beneden".

 • Selecteer door slepen alle selectievakjes.

 • Klik op de knop "Uitlijnen" in het tabblad "Opmaak" van het lint.

 • Klik op "Verticaal verdelen".

We schakelen terug over naar de mogelijkheid om cellen te selecteren.

 • Klik op de knop met de verrekijker.
 • Klik op "Objecten selecteren".

We wijzigen de tekst voor elk selectievakje.
 • Klik met de rechtermuisknop op het selectievakje.
 • Klik op "Tekst bewerken".
 • Wijzig maandag in dinsdag.

Vervolgens volgt de koppeling naar een cel.
 • Klik met de rechtermuisknop op het selectievakje.
 • Klik op "Besturingselement opmaken...".

Het dialoogvenster "Besturingselement opmaken" verschijnt.

 • Klik in het vak "Koppeling met cel".
 • Klik in de cel J3.
 • KLik op OK.

De bovenstaande stappen herhalen we voor de andere selectievakjes. Hierna volgen nog de afbeelingen voor zondag.De selectievakjes zijn nu aktief en je kan de formule Netwerkdagen.intl uittesten.


Er waren 4 woensdagen in februari 2015.