woensdag 27 november 2013

Draaitabel Tijdlijn

We breiden onze draaitabel "Opleidingen" uit met een tijdslijn voor de cursusdatum.

 • Selecteer een cel in de draaitabel.

 • Klik op het tabblad "Analyseren" bij "Hulpmiddelen voor draaitabellen".
 • Klik op de opdracht "Tijdlijn".

Het dialoogvenster "Tijdlijnen invoegen" verschijnt.

 • Stip het veld "Cursusdatum" aan.
 • Klik op "OK".

Naast een tijdlijn is er ook een nieuw tabblad "Opties" voor "Hulpmiddelen voor tijdlijnen" aanwezig.

Standaard verschijnen de maanden in de tijdlijn.

Je kan dit eventueel wijzigen in kwartalen.


 • Klik in de tijdslijn op "K3" om de informatie voor het derde kwartaal te zien.

dinsdag 26 november 2013

Functie Bet - Matrixformules

We hebben een tabel aangebracht met verschillende bedragen en rentes. Het is de bedoeling om te achterhalen wat er maandelijks wordt betaald voor een lening van 5 jaar. We gebruiken hiervoor de functie Bet.

 • Plaats in een werkblad een aantal bedragen onder elkaar.
 • Plaats ook een aantal rentes naast elkaar.
 • Selecteer de lege ruimte naast en onder de getallen van de tabel.

 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Financieel".
 • Klik op de functie "Bet".

 • Selecteer alle ingevulde rentes van de tabel.
 • Deel deze rentes door 12.
 • Plaats de cursor in het argument "Aantal-termijnen".
 • Typ "5 * 12". Dit komt overeen met de periode van 60 maanden.
 • Plaats de cursor in het argument "HW".
 • Selecteer alle bedragen in de tabel.
 • Plaats de cursor in het argument "Type_getal".
 • De betaling gebeurt aan het einde van de periode. Typ "0".
 • Bevestig dit met CTRL SHIFT ENTER (matrixformule).

maandag 25 november 2013

Functie Rang.gelijk

We vertrekken van een tabel met de omzet voor verschillende verkopers. Zo heeft "Tom Speltincx" een omzet van 870 euro behaald. We wensen een rangschikking te maken met behulp van de functie Rang.gelijk. Iedere verkoper krijgt dan een plaats toegekend.

 • Breng in een werkblad een aantal verkopers aan met daarnaast hun omzet.
 • Selecteer een lege cel om de plaats te bepalen.

 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Statistisch".
 • Klik op de functie "Rang.Gelijk".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het argument "Getal" is reeds geselecteerd. Dit komt overeen met de cel waarvoor de omzet voor de verkoper "Tom Speltincx" staat.

 • Klik in de cel met de omzet voor de eerste verkoper. In ons geval is dit cel B2.

 • Plaats de cursor in het argument "Verw".
Nu kunnen we al de getallen selecteren voor de verschillende verkopers. Met behulp van deze kolom wordt de plaats berekend.
 • Selecteer de getallen in de tweede kolom.
 • Duw op de functietoets F4 om er een vast bereik van te maken.
Het derde argument "Volgorde" bepaalt de wijze van rangschikking. We laten dit argument leeg. Dit betekent dat de rangschikking van laag naar hoog zal zijn.

 • Klik op "OK".

Het resultaat verschijnt. Tom Speltincx staat op de zevende plaats.
 • Kopieer de berekening naar beneden.

zaterdag 23 november 2013

vrijdag 22 november 2013

Functie Beginletters

In een werkblad zijn een aantal namen aangebracht. We wensen voor elke beginletter een hoofdletter te bekomen. Hiervoor kunnen we de functie "BeginLetters" gebruiken.

 • Breng in een werkblad een aantal namen aan.
 • Selecteer een lege cel naast de naam.
 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Tekst".
 • Klik op de functie "Beginletters".
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. De cursor staat reeds in het argument "Tekst".

 • Selecteer de cel met een naam.
 • Klik op "OK".
 • Kopieer de berekening naar de andere cellen.

donderdag 21 november 2013

Draaitabel Slicer II

We werken verder met de tabel "Opleidingen". We wensen een slicer aan te brengen voor onze docenten.

 • Selecteer een cel in de draaitabel.
 • Klik op het tabblad "Analyseren" bij "Hulpmiddelen voor draaitabellen".
 • Klik op de opdracht "Slicer invoegen".


Het dialoogvenster "Slicers invoegen" verschijnt. In dit venster worden alle velden vermeld.

 • Stip het veld "Docent" aan.
 • Klik op "Ok".


Een slicer verschijnt op het werkblad. En bovenaan is er een tabblad "Hulpmiddelen voor slicers" bijgekomen. De namen van de docenten staan onder elkaar in 1 kolom. We gaan dit wijzigen.


 • Wijzig de waarde naar "2" bij "Kolommen" in het tabblad "Opties" bij "Hulpmiddelen voor slicers".

 • Wijzig de waarde naar "3" bij "Kolommen" in het tabblad "Opties" bij "Hulpmiddelen voor slicers".

Deze draaitabel toont de informatie voor de twee docenten "Claude" en "Steve". Deze twee namen eveneens blauw aangeduid in de slicer.


We kunnen de gegevens oproepen voor andere docenten. De docenten die ook in Brugge en/of Gent opleidingen geven, hiervoor wordt de tekst in de slicer vetjes weergegeven.
 • Wij klikken bijvoorbeeld op de docent "Tomcati".

We kunnen ook de filter uitschakelen.

 • Klik bovenaan in de slicer op het knopje "Wissen".
Nu worden alleen de docenten getoond die in Gent en/of Brugge opleidingen geven.

woensdag 20 november 2013

Draaitabel met twee berekeningen

We vertrekken van de databank met opleidingen. In een vorig punt hebben we hiervoor een draaitabel gemaakt.
De draaitabelvelden "Docent", "Lokatie" en "Aantal cursisten" zijn aangeduid.
We plaatsen het veld "Cursus" erbij.

 • Stip het vak "Cursus" aan.

Dit veld wordt in het vak "Rijen" geplaatst.

We bekomen een overzicht van het aantal inschrijvingen per cursus. Zo zijn er 9 inschrijvingen voor de docent Claude voor Access 2013 basis te Brugge.

We passen dit aan zodoende dat we het aantal cursussen bekomen per docent per lokatie.

 • Sleep het veld "Cursus" van het vak "Rijen" naar het vak "Waarden".

Er vinden 8 cursussen plaats voor de docent Claude te Brugge. De resultaten staan naast elkaar in kolommen. In het vak "Kolommen" staat het veld "Waarden". We wensen de resultaten onder elkaar weer te geven.

 • Sleep het veld "Waarden" van het vak "Kolommen" naar het vak "Rijen".

Tot slot gaan we de teksten bij de berekeningen in de draaitabel wijzigen.
 • Klik op het veld "Aantal".
 • Klik op "Waardeveldinstellingen".
Het dialoogvenster "Waardeveldinstellingen" verschijnt.

 • Klik in het vak "Aangepaste naam".
 • Typ "Aantal Studenten".
 • Klik op "OK".
 • Klik op het veld "Aantal van Cursus".
 • Klik op "Waardeveldinstellingen".

 • Klik in het vak "Aangepaste naam".
 • Typ "Aantal Opleidingen".
 • Klik op "OK".