vrijdag 22 november 2013

Functie Beginletters

In een werkblad zijn een aantal namen aangebracht. We wensen voor elke beginletter een hoofdletter te bekomen. Hiervoor kunnen we de functie "BeginLetters" gebruiken.

  • Breng in een werkblad een aantal namen aan.
  • Selecteer een lege cel naast de naam.
  • Klik op het tabblad "Formules".
  • Klik op het boekje "Tekst".
  • Klik op de functie "Beginletters".
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. De cursor staat reeds in het argument "Tekst".

  • Selecteer de cel met een naam.
  • Klik op "OK".
  • Kopieer de berekening naar de andere cellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten