donderdag 14 november 2013

Uitgebreid Filter

In een vorig punt hebben we via een draaitabel de bepaalde gegevens bekomen voor de databank met de inschrijvingen voor de opleidingen.
We wensen in dit punt deze databank te filteren zodoende dat we alle opleidingen voor bepaalde docenten in bepaalde gemeenten wensen te bekomen.
Zo willen we de opleidingen voor Claude te Gent en deze voor Steve te Brugge te achterhalen.

De uitgebreide filter heeft een criteria nodig. Dit brengen we bovenaan de databank aan. We voegen bovenaan een aantal rijen toe.
 • Selecteer de eerste rij in het werkblad.
 • Gebruik 4 maal de sneltoets CTRL +.

Vervolgens kopiëren we de veldnamen van de databank.
 • Klik op de eerste veldnaam "Cursus" uiterst links van de databank.
 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT pijltje naar rechts om de eerste rij te selecteren.
 • Gebruik bijvoorbeeld de sneltoets CTRL C om het geselecteerde te kopiëren.

 • Klik in de cel A1.
 • Gebruik bijvoorbeeld de sneltoets CTRL V om de veldnamen bovenaan te bekomen.

We brengen vervolgens de namen van de docenten en de steden aan. We wensen de opleidingen te zien voor Claude te Gent en deze voor Steve te Brugge.
 • Typ "Steve" onder de veldnaam "Docent".
 • Typ hieronder "Claude".
 • Typ "Brugge" onder de veldnaam "Lokatie".
 • Typ hieronder "Gent".

We brengen een bereiksnaam aan voor dit criteria.
 • Selecteer één cel van het criteria.
 • Gebruik de sneltoets CTRL * om het bereik te selecteren.

 • Typ "criteria" in het naamvak gevolgd door de enter-toets.

Vervolgens geven we de databank een bereiksnaam.
 • Selecteer één cel van de databank.
 • Gebruik de sneltoets CTRL * om het bereik te selecteren.

 • Typ "opleidingen" in het naamvak gevolgd door de enter-toets.

 • Klik op het tabblad "Gegevens".
 • Klik op de opdracht "Geavanceerd".


Het dialoogvenster "Uitgebreid Filter" verschijnt. Standaard is "Lijst in de cel filteren" aangeduid. We plaatsen de bereiksnamen in de vakken "Lijstbereik" en "Criteriumbereik". Het selectievakje "Alleen unieke records" is uitgeschakeld.

 • Druk op de sneltoets F3 om de bereiksnamen te zien.
 • Selecteer "opleidingen" en klik op "OK".
 • Klik in het vak "Criteriumbereik".
 • Gebruik terug de toets F3.
 • Selecteer "Criteria" en klik op "OK". • Klik op "OK".
De databank is nu gefilterd.
We kunnen terug de volledige databank laten verschijnen.
 • Klik op de opdracht "Wissen" in de zone "Sorteren en filteren" op het tabblad "Gegevens".


We zien terug alle rijen voor de databank.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten