woensdag 8 oktober 2014

Functie Kleinste

In een werkblad zijn de tijden genoteerd voor een wedstrijd triathlon voor de verschillende athleten. We wensen de tweede beste tijd te bekomen voor het lopen. We kunnen hiervoor de functie Kleinste in de categorie statistiek gebruiken. We selecteren eerst de databank met de gegevens en kennen bereiksnamen toe. Enkel de hoofdtitel in cel A1 wordt niet geselecteerd. De bereiksnamen worden de kolomtitels.

 • Selecteer de cel "A2" van de tabel.
 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT Pijltje naar beneden.
 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT Pijltje naar rechts.

 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op de opdracht "Maken o.b.v. selectie.

Het dialoogvenster "Namen maken van selectie" verschijnt. De vakjes "Bovenste rij" en "Linkerkolom" zijn geselecteerd. De kolomtitels worden de bereiksnamen. Deze titels staan in de Bovenste rij.

 • Klik op het vakje "Linkerkolom".
 • Klik op "OK".
We controleren de toegekende bereiksnamen via het naamvak.

 • Klik op het pijltje van het naamvak.

We wensen nu in het werkblad de tweede beste tijd voor het lopen te achterhalen. We brengen een tekst aan in een cel.
 • Klik in cel "H4".
 • Typ "2de kleinste tijd lopen" gevolgd door de tabulator-toets.

Met de functie "Kleinste" kunnen we de tweede beste tijd voor het lopen achterhalen. In ons geval is in het lint het tabblad "Formules" reeds geselecteerd.
 • Klik op het boekje "Meer functies".
 • Klik op het boekje "Statistisch".
 • Klik op de functie "Kleinste".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het tekstvak "Matrix" is reeds geselecteerd. Hier komt de bereiksnaam "Lopen". Deze naam kunnen we bekomen via de toets "F3". Je kan deze naam ook in dit vak typen.

 • Druk op de functietoets "F3".

Het dialoogvenster "Namen plakken" verschijnt.
 • Selecteer de naam "Lopen".
 • Klik op "OK".

De bereiksnaam "Lopen" verschijnt in het vak "Matrix".
We bepalen vervolgens het tweede argument "K". Hier kunnen we bepalen welke waarde we wensen op te halen uit de gegevens voor het bereik "Lopen". We wensen de tweede beste tijd. Dus K wordt het getal 2.

 • Selecteer het tekstvak "K".

 • Typ 2.
 • Klik op "OK".

De tweede beste tijd verschijnt in de geselecteerde cel. Echter is de notatie is nog "standaard". We wijzigen dit in de tijdsnotatie.

 • Klik op het tabblad "Start" in het lint.
 • Klik op het pijltje van de "Getalnotatie" in de zone "Getal".
 • Klik op "Tijd".

De cel heeft nu de juiste notatie om tijd weer te geven. Om te controleren of dit de tweede beste tijd is, gaan we de tabel sorteren.

 • Selecteer een willekeurige cel in het bereik "Lopen".

 • Klik op het tabblad "Gegevens" in het lint.
 • Klik op "Sorteren van laag naar hoog".

We zien dat de tweede beste looptijd overeenkomt met die van de athleet "Bertels".