maandag 12 mei 2014

Statistiek - Functie Modus

Modus heeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een reeks. In Excel 2013 is hiervoor MODUS.ENKELV als nieuwe naam gekozen. De oude functienaam Modus kan nog worden gebruikt. Deze functie is aangebracht in het boekje "Compatibiliteit" onder "Meer functies".

We gebruiken hier de nieuwe functie.

 • Selecteer een cel voor de berekening.
 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Meer Functies".
 • Klik op het boekje "Statistisch".
 • Schuif naar en klik op de functie Modus.Enkelv

Het dialoogvenster Functieargumenten verschijnt. Het argument getal1 is reeds geselecteerd.

 • Klik in de cel met het eerste resultaat voor klas1.
 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT Pijltje naar beneden om alle resultaten te selecteren. • Klik op "OK".

Als resultaat verschijnt "#N/B" omdat alle resultaten één keer voorkomen.
Voor klas3 zal het resultaat 65 zijn.

vrijdag 9 mei 2014

Statistiek - Functie Mediaan

Mediaan is de volgende functie uit reeks statistiek.
De mediaan is het middelste getal in een reeks getallen. Bij de mediaan worden eerst de getallen gesorteerd van klein naar groot. Bij oneven aantal getallen is de mediaan het middelste getal.
Mediaan(1;3;2) = 2
Bij een even aantal getallen wordt het gemiddelde genomen van de twee middelste getallen.
Mediaan(1;12;2;14) = 7
We berekenen als voorbeeld de mediaan voor "Klas1".

 • Selecteer een cel voor de berekening.
 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Meer Functies".
 • Klik op het boekje "Statistisch".
 • Schuif en klik op de functie "Mediaan".

Het dialoogvenster Functieargumenten verschijnt. Het argument "Getal1" is reeds geselecteerd.

 • Klik in het eerste resultaat voor klas1.
 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT Pijltje Naar Beneden om alle resultaten te selecteren.

 • Klik op "OK".

woensdag 7 mei 2014

Statistiek - Standaardafwijking STDEV.P

De Standaardafwijking op basis van de volledige populatie is het volgende begrip uit de statistiek. Meer informatie hierover kan je lezen bij wikipedia.
Via volgende stappen kan je dit berekenen voor de resultaten van klas 1.
We berekenen eerst het gemiddelde.
=(20 + 31 + 50 + 69 + 80)/5 = 50
Vervolgens bepalen we de afwijkingen
-30, -19, 0, 19, 30
Hiervan nemen we het kwadraat
900, 361, 0, 361, 900
Vervolgens maken we de som van deze getallen.
=(900 + 361 + 0 + 361 + 900) = 2522
We delen dit resultaat door het aantal getallen
= 2522 / 5 = 504,4
Tenslotte nemen we hiervan de vierkantswortel
=22,45885

In excel gebruiken we hiervoor de functie STDEV.P
 • Selecteer een cel voor de berekening.
 • Klik op het tabblad Formules.
 • Klik op het boekje "Meer Functies".
 • Klik op het boekje "Statistisch".
 • Schuif en klik op de functie STDEV.P

Het dialoogvenster Functieargumenten verschijnt. De cursor staat reeds in het vak "Getal1". We selecteren alle getallen voor klas1.

 • Klik in de cel met het eerste getal voor klas1.
 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT Pijltje naar beneden, om alle getallen te selecteren.

 • Klik op OK.

maandag 5 mei 2014

Statistiek - Standaarddeviatie STDEV.S

De Standaardafwijking op basis van een steekproef is een begrip uit de statistiek.
We passen dit toe op resultaten van studenten uit verschillende klassen.
Via volgende stappen gaan we dit berekenen voor de resultaten van klas 1.
We berekenen eerst het gemiddelde.
=(20 + 31 + 50 + 69 + 80)/5 = 50
Vervolgens bepalen we de afwijkingen
-30, -19, 0, 19, 30
Hiervan nemen we het kwadraat
900, 361, 0, 361, 900
Vervolgens maken we de som van deze getallen.
=(900 + 361 + 0 + 361 + 900) = 2522
We delen dit resultaat door het aantal getallen - 1
= 2522 / 4 = 630
Tenslotte nemen we hiervan de vierkantswortel
=25,109759

In excel gebruiken we hiervoor de functie STDEV.S
 • Selecteer een cel voor de berekening.
 • Klik op het tabblad Formules.
 • Klik op het boekje "Meer Functies".
 • Klik op het boekje "Statistisch".
 • Schuif en klik op de functie STDEV.S

Het dialoogvenster Functieargumenten verschijnt. De cursor staat reeds in het vak "Getal1". We selecteren alle getallen voor klas1.

 • Klik in de cel met het eerste getal voor klas1.
 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT Pijltje naar beneden, om alle getallen te selecteren.


 • Klik op OK.

We bekomen hetzelfde resultaat als de eerste berekening.