maandag 5 mei 2014

Statistiek - Standaarddeviatie STDEV.S

De Standaardafwijking op basis van een steekproef is een begrip uit de statistiek.
We passen dit toe op resultaten van studenten uit verschillende klassen.
Via volgende stappen gaan we dit berekenen voor de resultaten van klas 1.
We berekenen eerst het gemiddelde.
=(20 + 31 + 50 + 69 + 80)/5 = 50
Vervolgens bepalen we de afwijkingen
-30, -19, 0, 19, 30
Hiervan nemen we het kwadraat
900, 361, 0, 361, 900
Vervolgens maken we de som van deze getallen.
=(900 + 361 + 0 + 361 + 900) = 2522
We delen dit resultaat door het aantal getallen - 1
= 2522 / 4 = 630
Tenslotte nemen we hiervan de vierkantswortel
=25,109759

In excel gebruiken we hiervoor de functie STDEV.S
  • Selecteer een cel voor de berekening.
  • Klik op het tabblad Formules.
  • Klik op het boekje "Meer Functies".
  • Klik op het boekje "Statistisch".
  • Schuif en klik op de functie STDEV.S

Het dialoogvenster Functieargumenten verschijnt. De cursor staat reeds in het vak "Getal1". We selecteren alle getallen voor klas1.

  • Klik in de cel met het eerste getal voor klas1.
  • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT Pijltje naar beneden, om alle getallen te selecteren.


  • Klik op OK.

We bekomen hetzelfde resultaat als de eerste berekening.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten