woensdag 7 mei 2014

Statistiek - Standaardafwijking STDEV.P

De Standaardafwijking op basis van de volledige populatie is het volgende begrip uit de statistiek. Meer informatie hierover kan je lezen bij wikipedia.
Via volgende stappen kan je dit berekenen voor de resultaten van klas 1.
We berekenen eerst het gemiddelde.
=(20 + 31 + 50 + 69 + 80)/5 = 50
Vervolgens bepalen we de afwijkingen
-30, -19, 0, 19, 30
Hiervan nemen we het kwadraat
900, 361, 0, 361, 900
Vervolgens maken we de som van deze getallen.
=(900 + 361 + 0 + 361 + 900) = 2522
We delen dit resultaat door het aantal getallen
= 2522 / 5 = 504,4
Tenslotte nemen we hiervan de vierkantswortel
=22,45885

In excel gebruiken we hiervoor de functie STDEV.P
  • Selecteer een cel voor de berekening.
  • Klik op het tabblad Formules.
  • Klik op het boekje "Meer Functies".
  • Klik op het boekje "Statistisch".
  • Schuif en klik op de functie STDEV.P

Het dialoogvenster Functieargumenten verschijnt. De cursor staat reeds in het vak "Getal1". We selecteren alle getallen voor klas1.

  • Klik in de cel met het eerste getal voor klas1.
  • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT Pijltje naar beneden, om alle getallen te selecteren.

  • Klik op OK.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten