vrijdag 29 augustus 2014

Functie Trend

In een werkblad zijn drie kolommen aangebracht met gegevens. In de eerste kolom zijn de maanden vermeld. In de tweede kolom wordt een nummer vermeld voor elke maand. En tenslotte in de derde kolom staan de gegevens voor de eerste 10 maanden. We wensen via de functie Trend de toekomstige waarden te berekenen voor de 11de en 12de maand op basis van de vorige maanden.

 • Selecteer de cellen D12 en D13.

 • Klik op het tabblad "Formules" van het lint.

 • Klik op de knop "Meer functies".

 • Klik op "Statistisch".

 • Klik op de functie "Trend".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. De cursor staat in het vak "Y-berekend". We selecteren eerst de gekende waarden voor de 10 voorbije maanden.

 • Klik op de cel C2.

 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT pijl-naar-beneden.

 • Selecteer het vak "X-bekend".
 • Selecteer de cellen B2 tot B11. • Selecteer het vak "X-nieuw".
 • Selecteer de cellen B12 tot B13.

We wensen het resultaat voor twee cellen. Dit bekom je door de sneltoets CTRL SHIFT Enter.

 • Hou de toetsen CTRL en SHIFT ingedrukt.
 • Druk vervolgens op de toets Enter.

De toekomstige waarden verschijnen. Merk op de accolades in de formule. Dit is een matrixformule.

woensdag 27 augustus 2014

TrendLijn

In een werkblad zijn drie kolommen aangebracht met gegevens. In de eerste kolom zijn de maanden vermeld. In de tweede kolom wordt een nummer vermeld voor elke maand. En tenslotte in de derde kolom staan de gegevens voor de eerste 10 maanden. We wensen voor deze situatie een grafiek te bekomen. Hierna brengen we in deze grafiek een trendlijn aan.

 • Selecteer de cel "B2".

Met sneltoetsen proberen we de gegevens van de laatste twee kolommen te selecteren.
 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT Pijl-naar-beneden.
 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT Pijl-naar-rechts.

We brengen vervolgens de spreidingsgrafiek aan.
 • Klik op het tabblad "Invoegen" van het lint.

 • Klik op de knop "Spreiding" in de zone "Grafieken".

 • Klik op de knop "Spreiding met rechte lijnen en markeringen".

Bovenaan in het lint is een extra tabblad "Hulpmiddelen voor grafieken" verschenen.


 • Klik op de knop met plusteken naast de grafiek.
Het palet met "Grafiekelementen" verschijnt. De elementen met een vinkje worden in de grafiek weergegeven. Hier zijn dit de assen, grafiektitel en rasterlijnen.

 • Plaats een vinkje bij het element "Trendlijn".

 • Klik op de pijl bij het item "Trendlijn".

 • Klik op "Meer opties...".

We wensen in de grafiek de kenmerken voor de trendlijn te zien.

 • Plaats een vinkje bij het item "Vergelijking in grafiek weergeven".

 • Plaats een vinkje bij "R-kwadraat" in grafiek weergeven.
R-kwadraat is een getal tussen 0 en 1 en staat in voor de nauwkeurigheid van de trendlijn. Hoe nauwkeuriger, hoe dichter r-kwadraat bij 1.

We verschuiven het kader met extra informatie betreffende de trendlijn.


Tenslotte verwijderen we de grafiektitel.

 • Klik het vinkje weg voor het grafiekelement "Grafiektitel".

maandag 25 augustus 2014

Voorwaardelijke Opmaak - Rijen

In een werkblad van Excel is een tabel aangebracht met gegevens over werknemers. Het is de bedoeling om een volledig rij voor de tabel in te kleuren voor een bepaalde afdeling. Hiervoor gebruiken we voorwaardelijke opmaak. We kiezen voor de afdeling "Productie".
 • Selecteer een willekeurige cel van de tabel.
 • Gebruik de sneltoets CTRL * om de volledige tabel te selecteren.
 • Klik op het tabblad "Start" van het lint.
 • Klik op "Voorwaardelijke opmaak".
 • Klik op de opdracht "Regels beheren".

Het dialoogvenster "Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren" verschijnt.

 • Klik op de knop "Nieuwe regel...".
Het dialoogvenster "Nieuwe opmaakregel" verschijnt.

 • Klik bovenaan op de regel "Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt".

 • Selecteer het tekstvak "Waarden opmaken waarvoor deze formule geldt".
Alle afdelingen bevinden zich hier in de kolom F. De eerste afdeling staat in de cel F2.

 • Typ =F2
 • Gebruik de sneltoets F4 tot er enkel een dollarteken voor de letter F staat.

 • Vervolledig de formule tot =$F2="PROD"

 • Klik op de knop "Opmaak...".
Het dialoogvenster "Celeigenschappen" verschijnt. In ons geval is het tabblad "Lettertype" geselecteerd.

 • Klik op het tabblad "Opvulling", indien nodig.

 • Klik op een kleur in het kleurenpalet.
Wij kiezen van een lichtgroene kleur.

 • Klik op de knop "OK".

 • Klik op de knop "OK".

 • Klik op de knop "OK".

 • Klik op een willekeurig cel van het werkblad.

vrijdag 22 augustus 2014

Grafieken Primaire en Secundaire As

We wensen voor onze ondertussen gekende tabel met de opbrengsten voor appels en peren volgende grafiek te maken.

 • Selecteer een willekeurige cel van de tabel.

 • Klik op het tabblad "Invoegen" van het lint.
 • Klik op het knopje "Kolom" in de zone "Grafieken".
 • Schuif naar het item "gegroepeerde kolom" bij "2D-kolom".

In excel 2013 verschijnt zonder klikken een voorbeeld.
Echter op de horizontale as staan geen jaartallen. De oorzaak ligt in de kolomtitel "Jaar" van de tabel. Excel beschouwt "Jaar" een opbrengst voor de gelijknamig fruitsoort. We verplaatsen deze kolomtitel.

 • Selecteer de cel "A1".
 • Verplaats deze titel naar een cel buiten de tabel.


 • Selecteer een willekeurige cel van de tabel.

 • Klik op het knopje "Kolom" in de zone "Grafieken".
 • Klik op het item "gegroepeerde kolom" bij "2D-kolom".

Nu kunnen we de titel terug in cel "A1" plaatsen.

We brengen een secundaire as aan voor de totale opbrengst van de vruchten.
 • Dubbelklik onmiddelijk op de kolom die overeenkomen met deze totale opbrengst.

Rechts verschijnt het item "Gegevensreeks opmaken".

 • Klik in de cirkel bij Secundaire as.
In de grafiek verschijnt aan de rechterzijde een as. Echter de kolommen voor de totale opbrengst komen op de voorgrond en bedekken de individuele opbrengsten voor de appels en peren. We wijzigen de kolomgrafiek voor de totale opbrengst in een lijngrafiek. Bovenaan zijn twee extra tabbladen te zien wanneer de grafiek is geselecteerd.

 • Klik op het tabblad "Ontwerpen" bij "Hulpmiddelen voor grafieken", indien dit niet is geselecteerd.
 • Klik aan de rechterkant op de opdracht "Ander grafiektype".

 • Klik onderaan op de keuzelijst "Gegroepeerde kolom" bij "Totale productie".

 • Klik op lijn met gegevensmarkeringen.


 • Klik op "OK".

We wensen de kolom voor de opbrengst aan appelen op te vullen met een figuur.
 • Klik op een willekeurige kolom voor de appels.
Rechts bij "Gegevensreeks opmaken" verschijnen de eigenschappen van deze kolom.

 • Klik op het eerste knopje met emmertje bij "Opties voor reeks".

 • Klik op de pijl bij "Opvulling".

 • Klik in de cirkel naast "Opvulling met afbeelding of bitmappatroon".

We gaan op zoek naar een afbeelding van een appel.
 • Klik op de knop "Online...".

Het dialoogvenster "Afbeelding invoegen" verschijnt.

 • Typ "appel" in het tekstvak naast "Illustraties van Office.com" en bevestig met de toets enter.

Er verschijnen allemaal figuren ivm het ingetypt onderwerp.

 • Kies een figuur en klik op de knop "Invoegen".

Standaard wordt de figuur in de kolom uitgerekt. We wensen aan de figuur een waarde te geven.

 • Klik op de cirkel bij "stapelen en aanpassen met".
 • Typ 500 in het vak bij "Units/Picture".Tenslotte zorgen we voor een grafiektitel.
 • Selecteer de grafiektitel.
 • Typ "Fruitproductie".