maandag 28 oktober 2013

Functie Rechts

We vertrekken terug van enkele namen die in het werkblad zijn aangebracht.

We wensen de laatste letter te bekomen van deze namen.


 • Breng enkele namen aan in het werkblad.
 • Selecteer een cel waar het resultaat van de berekening gaat komen.
 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Tekst".
 • Klik op de functie "Rechts".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt.


 • Klik op een cel met de volledige naam.

Het tweede argument "Aantal-tekens" hoeven we niet in te vullen. We wensen enkel de laatste letter te bekomen.

 • Klik op "OK".
 • Kopieer de formule naar beneden.

zondag 27 oktober 2013

Titels blokkeren

We starten terug van de personeelstabel.
Wanneer we bepaalde gegevens van de personeelsleden bekijken op een bepaalde rij dan verdwijnen de kolomtitels. Met de opdracht "Titels blokkeren" kunnen we de kolomtitels laten staan.

Zorg ervoor dat de kolomtitels bovenaan het werkblad zichtbaar zijn.

 • Klik op het tabblad "Beeld".
 • Klik op de knop "Blokkeren".
 • Klik op de opdracht "Bovenste rij blokkeren".

Er verschijnt een lijn onder de kolomtitels.

Indien gegevens op een bepaalde rij worden bekeken, dan blijven nu de kolomtitels staan.


In de keuzelijst "Blokkeren" staat nu de opdracht "Titelblokkering opheffen".


 • Klik op het tabblad "Beeld".
 • Klik op de knop "Blokkeren".
 • Klik op de opdracht "Titelblokkering opheffen".


donderdag 24 oktober 2013

Functie Vind.Spec

We wensen voor een naam de positie te kennen van de spatie. Hiervoor kunnen we de functie "Vind.Spec" gebruiken uit de categorie "Tekst".
In een werkblad zijn een aantal namen aangebracht. • Selecteer een cel naast de naam.
 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Tekst".
 • Klik op de functie "Vind.Spec".Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. De cursor staat reeds in het vak "Zoeken_tekst". Hier wordt het teken aangebracht waarvan we de positie willen kennen. Dit is de spatie. • Druk op de spatiebalk.
 • Klik in het vak "In_tekst".
 • Klik op de cel met de naam.

We zijn op zoek naar de positie van de eerste spatie. Hierdoor is het niet nodig om het vak "" in te vullen.
 • Klik op "OK".
 • Kopieer de formule naar de andere cellen.

woensdag 23 oktober 2013

Functie Links

Met de functie "Links" uit de categorie "Tekst" kan je een aantal letters bekomen vanaf het begin van een naam.
Op een werkblad hebben we een aantal namen aangebracht.
 • Selecteer de cel naast de naam.
 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Tekst".
 • Klik op de formule "Links".
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. De cursor staat reeds in het vak "Tekst".
 • Klik in de cel met de naam.
Om enkel de beginletter te bekomen van de naam is het niet nodig om het vak "Aantal-tekens" in te vullen.
 • Klik op "OK".
 • Kopieer de formule met de vulgreep naar de andere cellen.


dinsdag 22 oktober 2013

Functie Netto.werkdagen

We wensen voor september het aantal werkdagen te berekenen. Er werden twee verlofdagen opgenomen.
Breng de begin- en einddatum aan voor september.
Breng de verlofdagen aan.

 • Selecteer de cel waar de berekening voor het aantal werkdagen komt.
Voor de berekening gebruiken we de functie Netto.werkdagen uit de categorie "Datum/tijd".

 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Datum/tijd".
 • Klik op de functie "Netto.werkdagen.

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt.
 • Klik op de cel met de begindatum, hier 01/09/2013.
 • Plaats de cursor in het vak "Einddatum".
 • Klik op de cel met de einddatum, hier 30/09/2013.
 • Plaats de cursor in het vak "Vakantiedagen".
 • Selecteer de cellen met de twee verlofdagen.
 • Klik op "OK".
Het aantal werkdagen verschijnt in de geselecteerde cel.

maandag 21 oktober 2013

Functie Lengte

We bespreken de functie Lengte uit de categorie "Tekst".
We wensen te bepalen uit hoeveel letters bepaalde namen bestaan.
In een werkblad zijn een aantal namen aangebracht.
 • Selecteer de cel naast een naam
 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Tekst".
 • Klik op de functie "Lengte".
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt.
 • Klik op de cel met de naam.
In het dialoogvenster kan je reeds zien uit hoeveel letters de naam bestaat.
 • Klik op "OK".
 • Kopieer de berekening naar de andere cellen via de vulgreep.

zaterdag 19 oktober 2013

Functie Datum

We wensen te weten welke de eerste dag is van de volgende maand.
Om dit te berekenen gebruiken we de functie Datum.
In het werkblad is reeds de datum van vandaag aangebracht.
Hier was dit 24 september 2013.

 • Selecteer een cel in het werkblad.
 • Klik op het tabblad "Formules" van het lint.
 • Klik op het boekje "Datum/tijd".
 • Klik op de functie "Datum".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt.
Er zijn drie argumenten nl. Jaar, Maand en Dag.
In vorige items hebben we deze elementen reeds berekend.

 • Klik in de cel waar het jaartal staat.

 • Plaats de cursor in het vak "Maand".
 • Klik in de cel waar de maand staat.

Omdat we de volgende maand wensen te bekomen, verhogen we de waarde van de cel met 1.
 • Typ "+ 1".

Voor het laatste argument vullen we 1 in. Dit is de eerste dag.
 • Plaats de cursor in het vak "Dag".
 • Typ "1".

 • Klik op "OK".

De eerste dag van de maand verschijnt in de cel. Hier is dit 1 oktober 2013.
Vervolgens wensen we de laatste dag van de volgende maand te berekenen.
We gebruiken terug de functie Datum.

 • Selecteer een cel in het werkblad.
 • Klik op het tabblad "Formules" van het lint.
 • Klik op het boekje "Datum/tijd".
 • Klik op de functie "Datum".
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt.

 • Klik in de cel waar het jaartal staat.
 • Plaats de cursor in het vak "Maand".
 • Klik in de cel waar de maand staat.
 • Typ "+ 2".
 • Plaats de cursor in het vak "Dag".
 • Typ "1".
 • Klik op "OK".

Als resultaat verschijnt de eerste dag van november. Dit resultaat gaan we veminderen met 1 dag.

 • Plaats de cursor achteraan de formule in de formulebalk.
 • Typ "-1".
 • Druk op de Enter-toets.

De laatste dag van de volgende maand is bekomen.

Er is nog een andere manier om de laatste dag te berekenen.
Je kan ook de functie "Laatste.dag" gebruiken.
 • Selecteer een cel in het werkblad.
 • Klik op het tabblad "Formules" van het lint.
 • Klik op het boekje "Datum/tijd".
 • Klik op de functie "Laatste.dag".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt.
De functie "Laatste.dag" heeft twee argumenten.
Het eerste argument wordt de huidge datum.
Het tweede argument bepaalt hoeveel maanden.

 • Klik in de cel met de huidige datum.
 • Plaats de cursor in het vak "Aantal_maanden".
 • Typ "1".
 • Klik op "OK".

In ons geval stond de cel in de standaardnotatie.
We geven deze cel de opmaak datum.

 • Klik op het tabblad "Start" in het lint.
 • Klik op het keuzelijstje met vermelding "Standaard" in de zone "Getal".
 • Klik op de "Korte datumnotatie".