vrijdag 18 oktober 2013

Functie Aantal

Voor de databank "Personeel" hebben we in een vorig punt berekend hoeveel werknemers er zijn per afdeling.
We wensen het percentage te zien per afdeling.
Hiervoor is het nodig om te weten hoeveel werknemers er tot onze firma behoren.
Om dit te berekenen gebruiken we de functie "Aantal".

 • Selecteer een cel in het werkblad. In ons geval is dit cel "B13".

 • Klik op het tabblad "Formules" van het lint.
 • Klik op het boekje "Meer functies...".
 • Schuif naar het boekje "Statistisch".
 • Klik op de functie "Aantal".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt.
Hierbij is het tekstvak "Waarde1" reeds ingevuld.
Dit gaan we aanpassen.
De functie aantal telt alleen cellen waarin een getal staat.
In de databank is er een personeelsnummer voorzien.
 • Duw op de functietoets F3.
 • Klik op "Pnr".
 • Klik op "OK".
 • Klik op "OK".
In onze databank staan 10 werknemers.
Nu kunnen we de percentage per afdeling berekenen.
Het percentage is het aantal per afdeling gedeeld door het totaal aantal werknemers.
 • Klik op een cel in het werkblad. In ons geval is dit cel "C2".
 • Typ "=".

 • Klik op de cel met het eerste aantal voor de afdeling productie.

 • Typ "/".

 • Klik op de cel met het totaal aantal personeelsleden.

Nadat het resultaat voor deze ene afdeling is verschenen, gaan we deze formule doorvoeren naar de andere cellen.
Het is vereist dat deze laatste cel een vaste cel wordt in de formule.
Dit gebeurt via dollartekens.
 • Duw op de functietoets "F4".

 • Duw op de "Enter"-toets.
Het resultaat verschijnt. Deze cel heeft in ons geval de standaardnotatie.
We veranderen dit naar de opmaak "Percentage".


 • Klik op het tabblad "Start".
 • Klik op het pictogram % in de zone "Getal". • Kopieer de formule naar de andere cellen via de vulgreep.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten