zondag 13 oktober 2013

Functie Maand

In de reeks functies onder de categorie Datum/tijd, komt nu de functie "MAAND" aan bod.
Deze functie toont enkel de maand in cijfers voor een volledig datum.
In ons geval is reeds via de functie vandaag in cel D2 een datum aangebracht.
In cel D6 wensen we enkel de maand te bekomen.

  • Selecteer een cel in het werkblad. In ons geval is dit cel "D6".
  • Klik op het tabblad "Formules" van het lint.
  • Klik op het boekje "Datum/tijd".
  • Klik op de functie "MAAND".
Het dialoogvenster "Functieargumenten verschijnt.

  • Plaats indien nodig de cursor in het vak "Serieel-getal".
  • Klik op de cel met de volledige datum. In ons geval is dit "D2".


  • Klik op "OK".
De desbetreffende maand verschijnt in de geselecteerde cel.
De syntax voor deze formule is "=MAAND(D2)".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten