zaterdag 12 oktober 2013

Functie Jaar

In een vorig item werd in een cel via de functie vandaag een datum aangebracht.
Dit is in ons geval cel D2 met de datum 24 september 2013.
Met de functie jaar kan je het jaartal bekomen voor deze datum.

 • Selecteer een cel in het werkblad.
 • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.
 • Klik op het boekje "Datum/tijd".
 • Klik op de formule "Jaar".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt.

 • Plaats de cursor in het vak "Serieel-getal".
 • Klik in de cel met de datum. In ons geval is dit cel D2.

 • Klik op "OK".
En het jaartal 2013 verschijnt in de geselecteerde cel.
De syntax voor de formule "Jaar" is "=jaar(D2)".

Indien je de schrijfwijze van de formule Jaar kent, dan kan je dit ook door typen aanbrengen.
De werkwijze gaan we nu tonen.
 • Klik op een cel in het werkblad.
 • Typ "=" om de formule te starten.
 • Typ "j".

Vanzodra je een letter intypt, bekom je een lijst met allemaal functies die beginnen met die letter.
Je kan dubbelklikken op de naam van de functie. Hierdoor wordt de ingetypte tekst aangevuld.
 • Dubbelklik op de melding "Jaar".

Nu volstaat het nog de cel aan te duiden waar de volledige datum in staat.
Of in ons geval brengen we de functie vandaag aan.
 • Typ "v".
 • Dubbelklik op de functie vandaag.
 • Druk op de enter-toets.


Er verschijnt een dialoogvenster omdat de berekening niet werd afgesloten met een sluitend haakje.

Dit dialoogvenster vraagt of je de voorgestelde correctie van het haakje aanvaardt.
 • Klik op "OK".
Het jaartal verschijnt in de geselecteerde cel.

1 opmerking: