woensdag 2 oktober 2013

functie Aantallen.als

We vertrekken terug van ons databank personeel.
We wensen te berekenen hoeveel vrouwen er bijvoorbeeld aanwezig zijn in de afdeling productie.
Hierbij zijn er twee voorwaarden en kunnen we de functie aantallen.als gebruiken.
Op een apart werkblad maken we een tabel om de berekeningen aan te brengen.
De afdelingen staan in kolom A onder elkaar en op rij 7 hebben we m en v aangebracht.
Ook werden reeds bereiksnamen aangebracht voor de databank. Enerzijds voor de volledige databank en ook per kolom.


 • Selecteer de cel B8.
 • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.

 • Klik op het boekje "Meer functies" en schuif naar "Statistisch.
 • Klik op de functie "Aantallen.als".
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt.

 • Plaats de cursor in het vak "criteriumbereik1".
 • Druk op de functie-toets F3.
Het dialoogvenster "Namen Plakken" verschijnt met een overzicht van alle bereiksnamen.

 • Klik op "Afdeling".
 • Klik op "OK".
Het bereik "afdeling" wordt vermeld in het vak "Criteriumbereik1".
Je kon dit eventueel ook intypen.
 • Plaats de cursor in het vak "criteria1".
 • Klik op de cel met de eerste afdelding, dit is in ons geval cel A8.
Omdat we straks de functie gaan doorvoeren naar alle cellen, passen we dollartekens toe.
De afdelingen staan in kolom A. Dus deze letter mag niet wijzigen wanneer we de formule gaan doorvoeren.
Vandaar een dollarteken voor de letter A.
 • Pas een dollarteken toe voor de letter A door een aantal maal op de functie-toets F4 te drukken.

Ondertussen is in het dialoogvenster "Functieargumenten" het tekstvak "Criteriumbereik2" verschenen.
 • Plaats de cursor in het vak "criteriumbereik2".
 • Druk op de functie-toets F3.
 • Klik op "Geslacht".
 • Klik op "OK".

Omdat we straks de functie gaan doorvoeren naar alle cellen, passen we terug dollartekens toe.
De keuze man of vrouw staat in rij 7. Dus dit cijfer mag niet wijzigen wanneer we de formule gaan doorvoeren.
Vandaar een dollarteken voor cijfer 7.
 • Plaats de cursor in het vak "criteria2".
 • Klik op de cel B7.
 • Pas een dollarteken toe voor cijfer 7 door een aantal maal op de functie-toets F4 te drukken.
 • Klik op "OK".
 • Voer de formule verticaal door.
 • Voer vervolgens de formule horizontaal door.

De syntax voor deze formule is =AANTALLEN.ALS(afdeling;$A8;geslacht;B$7)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten