woensdag 31 juli 2013

Dynamische Grafiek

We vertrekken van een kleine tabel waar per datum verkoopcijfers zijn aangebracht. Deze gegevens staan op het werkblad "DynamischeGrafiek". Hiervan maken we een dynamische grafiek. Indien de reeks gegevens wordt aangevuld, verschijnen deze ook in de grafiek.

 • Selecteer een cel van de tabel.
 • Druk op de toets F11.

Er verschijnt een kolomgrafiek op een apart blad.

We gaan deze grafiek verplaatsen naar een werkblad dat "DynamischeGrafiek" noemt.

 • Klik op de opdracht “Grafiek verplaatsen” in het tabblad “Ontwerpen” van “Hulpmiddelen voor grafieken”.
 • Kies “DynamischeGrafiek” in het keuzelijstje bij “Object in”.

We maken de dynamische bereiksnamen “Maanden_dyn” en “Getallen_dyn” via de functie verschuiving.

 • Klik op het tabblad “Formules”.
 • Klik op het knopje “Namen beheren”.
 • Klik op het knopje “Nieuw…” in het dialoogvenster “Namen beheren”.
 • Typ “Maanden_dyn” in het vak “Naam:”.
 • Pas bij “Verwijst naar” de functie Verschuiving toe.
 • Klik op “OK”.
 • Klik op het knopje “Nieuw…” in het dialoogvenster “Namen beheren”.
 • Typ “getallen_dyn” in het vak “Naam:”.
 • Pas bij “Verwijst naar” de functie Verschuiving toe.
 • Klik op “OK”.
 • Klik op “Sluiten”.
 • Selecteer de Grafiek.
 • Klik op de opdracht “Gegevens selecteren” van “Ontwerpen” in het tabblad “Hulpmiddelen voor grafieken”.
 • Klik op “Bewerken” bij “Legendagegevens (reeks)”.
 • Verander het vast bereik door het dynamisch bereik “Getallen_dyn” (de naam van het werkblad blijft staan).
 • Klik op “OK”.
 • Klik op “Bewerken” bij “Horizontale aslabels (categorieën)”.
 • Verander het vast aslabelbereik door het dynamisch bereik “maanden_dyn” (de naam van het werkblad blijft staan).
 • Klik tweemaal op “OK”.
 • Typ een waarde voor de omzet van de maand juli.

De grafiek past zich automatisch aan.

Tabel maken

We vertrekken van een databank met personeelsgegevens.

 • Selecteer een willekeurige cel van de databank.
 • Klik op het tabblad “Invoegen”.
 • Klik op de opdracht “Tabel”.

Er verschijnt een dialoogvenster “Tabel maken”. Hierin staat het bereik van de databank. En het vinkje bij “Mijn tabel bevat kopteksten” is aangezet. Hier zijn de ingevulde gegevens correct.

 • Klik op “Ok”.

Je bekomt het uitzicht van een tabel. Hierbij is er eveneens een tabblad “Hulpmiddelen voor tabellen” verschenen. Hier staat de standaardnaam “Tabel1”. We gaan deze wijzigen.

 • Wijzig de naam van de tabel in “Personeel”.

Nu kan je formules toepassen op basis van de tabelnaam en de kolomtitels. We bepalen het totaal loon.

 • Selecteer de cel.
 • Typ =som(pe

In een lijstje verschijnt de naam van de tabel.

 • Dubbelklik op “Personeel”.
 • Typ vervolgens een open vierkante haak “[‘

De kolomtitels van de tabel verschijnen in de keuzelijst.

 • Dubbelklik op het item “Loon”.
 • Sluit de formule met “])”.
 • Bevestig met de enter-toets.

Je kan eveneens onderaan de tabel berekeningen aanbrengen.

 • Klik op het tabblad “Ontwerpen” bij “Hulpmiddelen voor tabellen”.
 • Selecteer het vakje “Totaalrij” in de zone “Opties voor tabelstijlen”.

Onderaan de tabel verschijnt een rij met de mogelijkheid om in elke cel een formules aan te brengen. Er is reeds een autosom aangebracht in de kolom met Lonen.

In elke cel van de onderste rij kan je een formule selecteren.

 • Kies de formule “Aantal” in de kolom “Voornaam”.