dinsdag 2 februari 2016

PowerPivot - RelatedTable - CountX

We gaan verder met de inschrijving van de werknemers voor bepaalde sporten besproken in vorig punt. We gaan in het model voor de tabel "Personeel" bepalen hoeveel keer elke persoon voor een bepaalde sport is ingeschreven. De tabellen hebben onderling een relatie. Via de functie "RelatedTable" gecombineerd met "CountX" kunnen we gegevens uit een andere tabel ophalen.
 • Ga naar de tabel "Personeel" in het model.
We voegen een kolom toe.

 • Klik met de rechtermuis op de kolom "Geslacht".

 • Klik op "Kolom invoegen".

We brengen de formule aan. De hoofdfunctie is "Countx".
 • Typ "=c".
 • Scroll tot countx zichtbaar wordt.

 • Dubbelklik op "Countx".

De argumenten voor de functie "Countx" zijn een tabelnaam en vervolgens een kolomtitel. Omdat de gegevens in een andere tabel staan waarbij er tussen de tabellen een relatie bestaat, brengen we eveneens de functie "RelatedTable" aan.

 • Typ "r".

 • Dubbelklik op "RelatedTable".

De nodige informatie bevindt zich in de tabel "Inschrijvingen".
 • Typ "i".

 • Dubbelklik op "Inschrijvingen".

We sluiten de functie "RelatedTable" af en gaan naar het tweede argument.
 • Typ ");".
Nu komt de kolomtitel.
 • Typ "i".

 • Dubbelklik op "Inschrijvingen[Personeel_id]".
We bepalen hiermee hoeveel keer elke nummer van de werknemer voorkomt in de tabel "Inschrijvingen".

 • Typ ")".
 • Bevestig met de toets "Enter".

PowerPivot - Inschrijving Sporten

We vertrekken van ons gekende tabel met werknemers.

Deze tabel heeft als naam "personeel" en werd reeds toegevoegd aan het model.
We gaan deze werknemers laten inschrijven voor bepaalde sporten. We maken twee tabellen erbij. Een tabel voor sporten en een tabel voor de inschrijvingen. In dit punt volgt een opfrissing van de vorig punten.
 • Voeg twee werkbladen toe.

 • Selecteer het werkblad sporten.
 • Maak een tabel sporten.

Deze tabel krijgt de naam "Sporten".

 • Selecteer het werkblad inschrijvingen.
 • Maak een tabel inschrijvingen.

Deze tabel krijgt de naam "Inschrijvingen".

In de eerste kolom is een formule voor autonummering toegevoegd.

In de kolom "IDatum" is de formule "Vandaag()" aangebracht.

We voegen de twee nieuwe tabellen toe aan het model.
 • Selecteer een cel van de tabel sporten.
 • Klik op het tabblad PowerPivot in het lint.
 • Klik op de opdracht "Toevoegen aan gegevensmodel".

Het gegevensmodel wordt geladen.

Je ziet de tabel in het gegevensmodel.

We herhalen bovenstaande stappen voor de tabel "Inschrijvingen".
 • Selecteer een cel van de tabel inschrijvingen.
 • Klik op het tabblad PowerPivot in het lint.
 • Klik op de opdracht "Toevoegen aan gegevensmodel".

In het model zijn nu drie werkbladen aangebracht.

Vervolgens brengen we relaties aan tussen de tabellen in het model.
 • Klik op "Diagramweergave" in het lint.

In deze layout verschijnen de drie tabellen.

We brengen een relatie aan tussen de tabel inschrijvingen en de tabel sporten.
 • Ga naar het veld "Sport_id".
 • Sleep naar het veld "SNr".

We brengen een relatie aan tussen de tabel inschrijvingen en de tabel personeel".
 • Ga naar het veld "Personeel_id".
 • Sleep naar het veld "PNr".

We brengen in de tabel inschrijvingen een kolom aan waarbij de gekozen sport wordt weergegeven.
 • Klik op "Gegevensweergave".

 • Klik op het werkblad "Inschrijvingen.
 • Klik in de cel onder "kolom toevoegen".

We brengen een formule aan die de sporttak toont. Hiervoor gebruiken we de functie related.
 • Druk op "=".
 • Druk op "r".

 • Dubbelklik op de functie "Related".

We selecteren vervolgens de kolomnaam van de tabel "Sporten".

 • Typ "s".
 • Dubbelklik op "Sporten[Sporttak]".

 • Typ ")".
 • Druk op de toets "Enter".

We wijzigen de kolomnaam.
 • Klik met de rechtermuis op de kolomtitel.
 • Klik op "Kolomnaam wijzigen.

 • Typ de nieuwe naam.
 • Bevestig met de toets "Enter".

We wensen ook de naam van de werknemer in de tabel "Inschrijvingen" op te nemen. We brengen een nieuwe kolom aan met hierin de functie related.
 • Klik op het werkblad "Inschrijvingen.
 • Klik in de cel onder "kolom toevoegen".

 • Druk op "=".
 • Druk op "r".

 • Dubbelklik op de functie "Related".

 • Typ "p".

 • Dubbelklik op "Personeel[Naam]".

 • Typ ")".

 • Druk op de toets "Enter".

We wijzigen de kolomnaam.
 • Klik met de rechtermuis op de kolomtitel.

 • Klik op "Kolomnaam wijzigen".
 • Typ de kolomnaam.