woensdag 23 december 2015

PowerPivot - Dax-Functie Related

In de vorige berichten hebben we in het model van PowerPivot twee tabellen geïmporteerd. Enerzijds een tabel met gegevens van werknemers en anderzijds een tabel met de gegevens over gemeenten. Ook is er een relatie aangebracht tussen beide tabellen.
 • Open het vorig document.
 • Ga naar het powerpivot model.
 • Klik op het tabblad “Personeel”.
Wegens de relatie zien we nu rechts in de kolomtitel “Gemeente” een pictogram.
We proberen de naam van de gemeente toe te voegen aan de tabel “Personeel”.
 • Klik onder de titel “Kolom toevoegen”.

 • Druk op de toets “=”.
Onze kolomnaam “Plaatsnaam” bevindt zich in de tabel “Plaatsnamen alfabetisch”
We starten met het vermelden van de tabelnaam.
 • Typ “P”.

Elke tabelnaam wordt afzonderlijk vermeld voorafgegaan door een pictogram met de letter T erin . Na de tabelnaam wordt ook de kolomtitel vermeld tussen vierkante haken.
 • Dubbelklik op ‘Plaatsnamen alfabetisch’[Plaatsnaam].


 • Bevestig met de toets “ENTER”.
We krijgen een foutmelding. Om de naam van de gemeente te zien is de functie "Related" vereist.

We verwijderen deze kolom.
 • Klik met de rechtermuisknop op de kolomtitel “CalculatedColumn1”.

 • Klik op “Kolommen verwijderen”.
We passen de functie "Related" toe.
 • Klik onder de titel “Kolom toevoegen”.

 • Druk op de toets “=r”.
Bij het typen worden de bestaande functies aangevuld. Let ook op de pictogrammen vooraan de voorgestelde namen.

Dubbelklik op de functie “Related”.

Deze functie heeft als argument een kolomnaam. Onze kolomnaam “Plaatsnaam” bevindt zich in de tabel “Plaatsnamen alfabetisch”.

 • Typ “pl”.
 • Dubbelklik op ‘Plaatsnamen alfabetisch’[Plaatsnaam].

 • Typ “)”.
 • Bevestig met de ENTER toets.

We wijzigen de kolomnaam in “Woonplaats”.
 • Klik met de rechtermuisknop op de titel “CalculatedColumn1”.

 • Klik op “Kolomnaam wijzigen”.
 • Typ “Woonplaats”.
 • Bevestig met de toets ENTER.

vrijdag 18 december 2015

PowerPivot - Kolommen Samenvoegen

In de vorige berichten hebben we in het model van PowerPivot twee tabellen geïmporteerd. Enerzijds een tabel met gegevens van werknemers en anderzijds een tabel met de gegevens over gemeenten. Ook is er een relatie aangebracht tussen beide tabellen. We gaan nu twee kolommen uit de tabel gemeenten samenvoegen.
 • Open het document met de twee geïmporteerde tabellen.
 • Open het powerpivot model.
 • Klik, indien nodig, op “Gegevensweergave”.

 • Selecteer de tabel “Plaatsnamen alfabetisch”.

We voegen een kolom toe waarin we de postcode en naam van de gemeente laten verschijnen.

 • Klik onder de titel “Kolom toevoegen”.
 • Typ “=”.

Bij het typen van een beginletter verschijnen functienamen alsook tabelnamen en kolomtitels die met deze letter beginnen. De postcode bevindt zich in de kolom “Postcode” en de naam van de gemeente in de kolom “Plaatsnaam”. Deze twee gegevens gaan we samenvoegen.
 • Typ “[”.
 • Dubbelklik op [Postcode].

De operator voor samenvoegen is de ampersand “&”. Tussen de postcode en de plaatnaam komt een spatie.
 • Typ & “ “ &.
 • Typ “[“.
 • Dubbelklik op [Plaatsnaam].

We wijzigen de naam van de kolom.
 • Klik met de rechtermuisknop op “CalculatedColumn1”.

 • Klik op “Kolomnaam wijzigen”.
 • Typ “Postcode-Gemeente”.
 • Bevestig met de toets ENTER.

donderdag 17 december 2015

PowerPivot - Relaties

In de vorige berichten hebben we in het model van PowerPivot twee tabellen geïmporteerd. Enerzijds een tabel met gegevens van werknemers en anderzijds een tabel met de gegevens over gemeenten.
 • Open het document met deze twee tabellen.
 • Ga naar het model.
In het lint bevinden zich nu de opdrachten voor de omgeving van de “PowerPivot”.

We bevinden ons in de “Gegevensweergave”.

 • Klik op “Diagramweergave”.
Nu verschijnen de tabellen met kolomtitels naast elkaar.

In deze weergave kunnen we relaties tussen de tabellen aanbrengen. Alle gemeenten hebben een uniek nummer gekregen Deze bevindt zich in de kolom Gnr. Voor elke werknemer is eveneens in de tabel een nummer voor de desbetreffende gemeente vermeld. Deze nummer bevindt zich in de kolom “Gemeente” en komt overeen met de woonplaats van de werknemer. Zo is 374 het nummer voor de woonplaats van Speltincx. In de tabel gemeenten zien we dat 374 overeen komt met de gemeente “Brasschaat”.

We brengen een relatie aan tussen de kolomtitels gemeente en Gnr. Dit kan door slepen.
 • Ga met de muisaanwijzer naar “Gemeente”.
 • Sleep naar Gnr.

Tussen beide tabellen wordt nu een verbindingslijn weergegeven.
Er is nog een tweede manier voor het maken van relaties. We verwijderen eerst deze relatie.

 • Klik met de rechtermuisknop op de relatie.
 • Klik op “Verwijderen”.
Het dialoogvenster “Bevestigen” verschijnt.

 • Klik op “Uit model verwijderen”.
De relatie is verwijderd.

We tonen een andere manier om de relatie terug te maken.
 • Klik op het tabblad “Ontwerpen” in het lint.

 • Klik op “Relatie maken” .
Het dialoogvenster "Relatie maken" verschijnt.

Het is nu de bedoeling om de kolom "Gemeente" uit de tabel "Personeel" te verbinden met de kolom "Gnr" uit de tabel "Plaatsnamen Alfabetisch".
 • Kies “Gemeente” bij “Kolom”.


 • Klik op de keuzelijst bij “Gerelateerde opzoektabel”.

 • Kies de tabel “Plaatsnamen alfabetisch”.

 • Klik op het pijltje bij “Gerelateerde opzoekkolom”.

 • Klik op “Gnr”.

 • Klik op maken .
De relatie is gemaakt.

vrijdag 11 december 2015

PowerPivot - Excel tabellen importeren 2 - Vernieuwen

Je kan ook rechtstreeks de gegevens naar de powerpivot brengen. Het is dan wel nodig om de gegevens als tabel te definiëren.
 • Open het bestand “personeel.xlsx”.
De gegevens voor de werknemers zijn reeds als tabel opgemaakt.

 • Selecteer een willekeurige cel in deze tabel.

Bovenaan in het lint is een extra tabblad “Hulpmiddelen voor tabellen” beschikbaar. In het tabblad “Ontwerpen” kan je een naam geven aan de tabel. Hier is voor “Personeel” gekozen.
 • Klik in het lint op het tabblad “Ontwerpen” bij “Hulpmiddelen voor tabellen”.

Je ziet links de naam van de tabel. We voegen deze tabel toe aan het gegevensmodel.
 • Klik in het lint op het tabblad “PowerPivot”.
 • Klik op “Toevoegen aan gegevensmodel” .
Het gegevensmodel wordt geladen en de omgeving voor de “PowerPivot” wordt opgestart. Je ziet de gegevens voor de tabel verschijnen. Onderaan staat de tabelnaam vermeld in een tabblad. Vooraan staat een pictogram waarin we een schakel van een ketting kunnen herkennen.

We stellen onderaan vast dat er 10 personeelsleden zijn.

In dit geval vormen de gegevens en het model één geheel.

In de werkbalk bovenaan kan je via een pictogram de tabel “Personeel” van de werkmap activeren.
Rechtsboven kan je het model sluiten.
 • Klik rechtsboven op het knopje “Close” .
We voegen de werknemer “Steve De Coen” toe aan de tabel. De laatste cel in de tabel bevat een driehoekje in rechterbenedenhoek.

 • Klik in de laatste cel van de tabel.

 • Druk op de tabulator toets.

Er wordt een nieuwe lijn aangebracht. Volgens de tabel met postcodes heeft de gemeente Stekene het nummer 2304.

 • Breng de nieuwe werknemer aan.

Via de knop “Beheren” in het tabblad “PowerPivot” kan je het model terug activeren.
 • Klik op de knop “Beheren” .

De werknemer “De Coen” is blijkbaar reeds aanwezig in het model. Soms is nodig om de nieuwe gegevens in het model bij te werken. Dit gebeurt via de opdracht “Selectie bijwerken” op het tabblad “Gekoppelde tabel” in het lint.

De “Bijwerkmodus” staat op “Automatisch”.

 • Klik op “Handmatig” bij “Bijwerkmodus”.
 • Keer terug naar de tabel in de werkmap.
 • Voeg een nieuwe werknemer toe.

 • Ga terug naar het model.
 • Klik op “Selectie bijwerken” in het tabblad “Gekoppelde tabel” bij “Tabelhulpmiddelen” in het lint.
De nieuwe werknemer wordt nu getoond in het model.

 • Bewaar en sluit dit document.
We openen het document van het vorig punt “excel-tabel importeren”.

Klik op “Beheren” in het tabblad “PowerPivot” van het lint.
Het gegevensmodel wordt geladen. In ons geval worden de gegevens voor de gemeenten getoond.

In de taakbalk zien we zowel de werkmap als het model.

 • Klik op het tabblad “Personeel”.

De nieuwe werknemers zijn hier nog niet zichtbaar.

 • Klik op “Vernieuwen” in het tabblad “Start” in het lint.

Het dialoogvenster “Gegevens vernieuwen” verschijnt. Hierin kan je het verloop van het vernieuwen volgen. Indien alles correct verloopt verschijnt op het einde “Geslaagd”.
 • Klik op “Sluiten”.
De gegevens in het model zijn bijgewerkt.


 • Bewaar en sluit dit document.