vrijdag 11 december 2015

PowerPivot - Excel tabellen importeren 2 - Vernieuwen

Je kan ook rechtstreeks de gegevens naar de powerpivot brengen. Het is dan wel nodig om de gegevens als tabel te definiëren.
 • Open het bestand “personeel.xlsx”.
De gegevens voor de werknemers zijn reeds als tabel opgemaakt.

 • Selecteer een willekeurige cel in deze tabel.

Bovenaan in het lint is een extra tabblad “Hulpmiddelen voor tabellen” beschikbaar. In het tabblad “Ontwerpen” kan je een naam geven aan de tabel. Hier is voor “Personeel” gekozen.
 • Klik in het lint op het tabblad “Ontwerpen” bij “Hulpmiddelen voor tabellen”.

Je ziet links de naam van de tabel. We voegen deze tabel toe aan het gegevensmodel.
 • Klik in het lint op het tabblad “PowerPivot”.
 • Klik op “Toevoegen aan gegevensmodel” .
Het gegevensmodel wordt geladen en de omgeving voor de “PowerPivot” wordt opgestart. Je ziet de gegevens voor de tabel verschijnen. Onderaan staat de tabelnaam vermeld in een tabblad. Vooraan staat een pictogram waarin we een schakel van een ketting kunnen herkennen.

We stellen onderaan vast dat er 10 personeelsleden zijn.

In dit geval vormen de gegevens en het model één geheel.

In de werkbalk bovenaan kan je via een pictogram de tabel “Personeel” van de werkmap activeren.
Rechtsboven kan je het model sluiten.
 • Klik rechtsboven op het knopje “Close” .
We voegen de werknemer “Steve De Coen” toe aan de tabel. De laatste cel in de tabel bevat een driehoekje in rechterbenedenhoek.

 • Klik in de laatste cel van de tabel.

 • Druk op de tabulator toets.

Er wordt een nieuwe lijn aangebracht. Volgens de tabel met postcodes heeft de gemeente Stekene het nummer 2304.

 • Breng de nieuwe werknemer aan.

Via de knop “Beheren” in het tabblad “PowerPivot” kan je het model terug activeren.
 • Klik op de knop “Beheren” .

De werknemer “De Coen” is blijkbaar reeds aanwezig in het model. Soms is nodig om de nieuwe gegevens in het model bij te werken. Dit gebeurt via de opdracht “Selectie bijwerken” op het tabblad “Gekoppelde tabel” in het lint.

De “Bijwerkmodus” staat op “Automatisch”.

 • Klik op “Handmatig” bij “Bijwerkmodus”.
 • Keer terug naar de tabel in de werkmap.
 • Voeg een nieuwe werknemer toe.

 • Ga terug naar het model.
 • Klik op “Selectie bijwerken” in het tabblad “Gekoppelde tabel” bij “Tabelhulpmiddelen” in het lint.
De nieuwe werknemer wordt nu getoond in het model.

 • Bewaar en sluit dit document.
We openen het document van het vorig punt “excel-tabel importeren”.

Klik op “Beheren” in het tabblad “PowerPivot” van het lint.
Het gegevensmodel wordt geladen. In ons geval worden de gegevens voor de gemeenten getoond.

In de taakbalk zien we zowel de werkmap als het model.

 • Klik op het tabblad “Personeel”.

De nieuwe werknemers zijn hier nog niet zichtbaar.

 • Klik op “Vernieuwen” in het tabblad “Start” in het lint.

Het dialoogvenster “Gegevens vernieuwen” verschijnt. Hierin kan je het verloop van het vernieuwen volgen. Indien alles correct verloopt verschijnt op het einde “Geslaagd”.
 • Klik op “Sluiten”.
De gegevens in het model zijn bijgewerkt.


 • Bewaar en sluit dit document.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten