zondag 9 november 2014

Datumverschil - formuletekst

Via datumverschil kan je bepalen hoeveel dagen, maanden of jaren er tussen twee data zijn. In een werkblad zijn twee data aangebracht. We wensen op 12 september 2014 de leeftijd te achterhalen van iemand die geboren is op 21 april 1974.

 • Selecteer de cel A1.
 • Typ Geboortedatum.
 • Druk op de tabulator toets.
 • Typ 21/04/1974
 • Druk op de enter toets.
 • Typ Vandaag
 • Druk op de tabulator toets.
 • Typ 12/09/2014
 • Druk op de enter toets.
 • Typ jaren.
 • Druk op de tabulator toets.
We brengen de functie Datumverschil aan via typen.

 • Typ = datumverschil(

Deze functie heeft 3 argumenten. Het eerste argument komt overeen met de begindatum. Het tweede argument komt overeen met de eindddatum. Het derde argument is een letter. In volgende tabel staan de verschillende letters en hun betekenis. Om het aantal jaren te bekomen kan je de letter y gebruiken.


 • Klik in de cel B1.

 • Typ ;
 • Klik in de cel B2.
 • Typ ;"y")

 • Druk op de toets CTRL Enter.

Als resultaat verschijnt 40 jaar.

We wensen in de cel ernaast de formule te zien. Hiervoor gebruiken we de functie Formuletekst.
 • Selecteer de cel C3.
 • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.
 • Klik op het boekje "Zoeken en verwijzen".
 • Klik op de functie FormuleTekst.

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. De cursor staat in het vak "Verwijzing". Hier komt de cel waarvoor je de formule wenst te zien.

 • Klik in de cel B3

 • Klik op "OK".

Ondertussen hebben we in de onderliggende cellen de functie datumverschil toegepast met verschillende letters voor het derde argument.

We kunnen de toegepaste functie Formuletekst naar beneden doorvoeren. Om de resultaten beter te begrijpen is de geboortedatum gewijzigd naar 21 april 2014.