vrijdag 31 januari 2014

Functie Geheel

De volgende functie in de reeks afronden is de functie "Geheel". In een werkblad zijn een aantal getallen aangebracht.
 • Klik in de eerste lege cel onder de kolomtitel "Geheel".
 • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.
 • Klik op het boekje "Wiskunde en trigonometrie".
 • Klik op de functie "Geheel".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het argument "Getal" is reeds geselecteerd.

 • Klik in de cel met het getal.
 • Klik in het tweede argument "Aantal-decimalen".

 • Typ "0".

 • Klik op "OK".

 • Dubbelklik op het groen vierkantje rechts beneden in de geselecteerde cel.

Deze functie laat hier de cijfers na de komma weg. 27,1 tot 27,9 worden 27.

woensdag 29 januari 2014

Functie Even

In de serie afronden komt vervolgens de functie "Even" aan bod.
In een werkblad zijn een aantal getallen aangebracht. In een vorig punt werd de functie "Integer" behandeld.
 • Selecteer de cel onder de kolomtitel "Even".
 • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.
 • Klik op het boekje "Wiskunde en trigonometrie".
 • Klik op de functie "Even".

Het dialoogvenster "Functieargumenten verschijnt.

 • Klik in de cel met het af te ronden getal.
 • Klik op "OK".


Het resultaat verschijnt in de cel. Vervolgens kopiëren we deze functie naar de onderliggende cellen.

 • Dubbelklik op het groen vierkantje rechts beneden de geselecteerde cel.

27,1 tot 27,9 zijn naar boven afgerond.

maandag 27 januari 2014

Functie Integer

We gaan vervolgens een aantal functies bespreken om getallen af te ronden. In dit punt komt de functie "Integer" aan bod.
In een werkblad zijn een aantal cijfers onder elkaar aangebracht.

 • Selecteer de eerste cel onder de titel integer.
 • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.
 • Klik op het boekje "Wiskunde en trigonometrie".
 • Klik op de functie "Integer".

Het dialoogvenster "Functieargumenten verschijnt.

We selecteren de cel met het getal welke gaat afgerond worden.
 • Klik in de cel met de eerste waarde.
 • Klik op "OK".
In ons geval stond de notatie op "Datum" voor de cel met formule. We veranderen dit.

 • Klik op het tabblad "Start" in het lint.
 • Klik op de keuzelijst in de zone "getal".
 • Klik op "Getal".

We kopiëren de functie naar beneden.

 • Dubbelklik op het klein groen vierkantje in de rechter beneden hoek van de geselecteerde cel.

27,1 tot 27,9 zijn naar beneden afgerond.

vrijdag 24 januari 2014

Illustraties

In dit punt gaan we een afbeelding op het werkblad plaatsen. Deze afbeelding is afkomstig uit de bibliotheek "Illustraties van Office.com".


 • Klik op het tabblad "Invoegen".
 • Klik op de opdracht "Onlineafbeeldingen".
Het dialoogvenster "Afbeeldingen invoegen" verschijnt.

We gaan op zoek naar afbeeldingen over een kassa in een warenhuis. We typen een trefwoord in één van de twee aangetoonde tekstvakken.

 • Typ "kassa" in het tekstvak bij "Office.com".
 • Klik op het pictogram met het vergrootglas erin of druk op de enter toets.
In het dialoogvenster verschijnen een aantal figuren over het gekozen onderwerp.

Je kan door de lijst scrollen.

Door op de figuur te klikken breng je deze figuur naar jouw werkblad.

 • Klik op de figuur van jouw keuze.
De gekozen figuur verschijnt na een tijdje in het werkblad. Deze figuur is geselecteerd. En hierdoor verschijnt een extra tabblad "Hulpmiddelen voor afbeeldingen" in het lint. Dit tabblad bestaat uit het onderdeel "Opmaak". Om dit tabblad "Hulpmiddelen voor afbeeldingen" te zien, is het vereist dat de afbeelding is geselecteerd. Door te klikken in een cel van het werkblad verdwijnt dit tabblad.

Je kan deze figuur door slepen verplaatsen.
 • Verplaats door slepen de figuur en zorg ervoor dat de figuur naast de tabel komt.
Je kan bijvoorbeeld rond de geselecteerde afbeelding een kader aanbrengen.

Door over de verschillende stijlen te bewegen met de muisaanwijzer wordt de stijl als voorbeeld toegepast op de figuur. Door te klikken kan je de getoonde stijl toepassen.

 • Klik op een kaderstijl naar keuze.

woensdag 22 januari 2014

Sorteren

Vervolgens gaan we de boodschappen alfabetisch sorteren. In deze oefening is het enkel nodig om 1 willekeurige boodschap te selecteren.
 • Selecteer een aangekocht product.
Hier is gekozen voor het tijdschrift "Humo". Cel A3 is geselecteerd.

 • Klik op het tabblad "Gegevens" in het lint.
 • Klik op de opdracht "Sorteren van A naar Z".

De boodschappen zijn gesorteerd.

maandag 20 januari 2014

Autosom

We wensen de totale prijs te berekenen voor onze aankopen. Hiervoor gebruiken we de autosom.
 • Selecteer de cel waar de berekening mag komen.

 • Klik op het tabblad formules in het lint.
 • Klik op de opdracht AutoSom.

Automatisch wordt de functie Som toegepast op een aantal cellen. De geselecteerde cellen zijn in ons geval correct.

 • Druk op de Enter toets.
Er zijn geen cijfers na de komma aangebracht wegens de celeigenschappen.

Vervolgens brengen we een euro notatie aan.
 • Selecteer de cel met de totale prijs.
 • Klik op het tabblad "Start" in het lint.
 • Klik op de keuzelijst "financiële getalnotatie".
 • Klik op € Euro (€ 123).

We passen de euro-notatie ook toe op de eenheidsprijzen.

 • Selecteer de cellen met de eenheidsprijzen.
 • Klik op de keuzelijst "financiële getalnotatie".
 • Klik op € Euro (€ 123).
vrijdag 17 januari 2014

Eenvoudige berekeningen

We berekenen vervolgens de subtotalen voor elk aangekocht product.

 • Selecteer de cel "D2", waar de prijs komt voor het aangekocht brood.

 • Typ "=".

 • Klik in de cel "B2". Dit is de cel met de eenheidsprijs voor het brood.

 • Typ "*".

 • Klik in de cel "C2". Dit is de cel met het aantal aangekochte broden.

 • Bevestig de berekening met de toets "Enter".
Tijdens de opleiding bekom je als resultaat 1. En ik zie vaak de cursisten hun wenkbrauwen fronsen en niet weten wat hiermee aan te vangen. Men verwacht 1,06. Maar excel toont 1. Echter dit is een bestaand document. Waarbij ik voor bepaalde cellen de notatie heb gewijzigd. Dus ook voor die cel "D2". Ik heb voor deze cel geen decimale cijfers ingesteld. Dus de oplossing is voor deze cel meer cijfers na de komma te tonen.

 • Selecteer de cel "D2".
 • Klik op het tabblad "Start".
 • Klik op de opdracht "Meer decimalen" in het gebied "Getal".

Je kon eventueel ook de euro notatie gebruiken.

 • Selecteer de cel "D2".
 • Klik op het tabblad "Start".
 • Klik op de opdracht "Financiële getalnotatie" in het gebied "Getal".
 • Klik op "€ Euro (€ 123)".

 • Kopieer de berekening naar de onderliggende cellen.

woensdag 15 januari 2014

Reeks Doorvoeren

Nu volgt één van de voorbeelden die ik geef in de cursus Excel basis. Men start met een bestaande werkmap waarin een aantal aangekochte producten staan met eenheidsprijzen. Het is de bedoeling om een aantal prijzen te berekenen.

We vullen het aantal aangekochte producten in. Er is 1 brood aangekocht. En twee humo's. Voor Nesscafé Gold is er terug 1 aangekocht. En dat gaat zo verder. We gaan deze aantallen nu invullen via het hulpmiddel "Reeks doorvoeren" in excel.
 • Selecteer de cel "C2", waar het aantal aangekocht broden komt.
 • Typ "1" in deze cel.
 • Selecteer de cel "C3", waar het aantal aangekocht tijdeschriften humo komt.
 • Typ "2" in deze cel.

 • Selecteer de cellen C2 en C3.
Rechts beneden van de geselecteerde cellen is een klein vierkantje.

 • Dubbelklik op het vierkantje.
De lege cellen worden automatisch oplopend ingevuld. In ons geval wensen we overal achtereenvolgens 1 en 2 te bekomen.
Om dit aan te passen kunnen we het pictogram dat rechts onderaan is verschenen gebruiken.

 • Klik op het pictogram rechtsonder van de selectie.
We zien dat standaard "Reeks doorvoeren" is aangeduid. We veranderen dit.

 • Klik op "Cellen kopiëren".