woensdag 8 januari 2014

Afdrukinstellingen

We vertrekken van onze databank "Personeel". We wensen deze lijst in het midden op een liggend blad af te drukken.
 • Open het werkblad met de databank "Personeel".

 • Klik op het tabblad "Pagina-indeling" van het lint.

 • Klik op het knopje "Afdrukstand".
 • Klik op "Liggend".

Je kan ook het algemeen dialoogvenster met de pagina-instellingen hiervoor gebruiken.
 • Klik op het klein vierkantje in de zone "Pagina-instelling".

Het dialoogvenster "Pagina-instelling" verschijnt. Het tabblad "Pagina" is geselecteerd. Nu staat er een stipje bij het item "Liggend".
 • Klik op het tabblad "Marges".
Hier kan je eventueel de marges wijzigen. En straks gaan we hier de instellingen wijzigen om onze tabel centraal af te drukken.

 • Klik op het tabblad "Koptekst/voettekst".
Hier kan je eventueel een kop- en/of voettekst aanbrengen.

 • Klik op het tabblad "Blad".
Hier kan je bijvoorbeeld de rasterlijnen laten afdrukken.

 • Klik op het tabblad "Marges".

Hier kunnen we bij de zone "Centreren op de pagina" aangeven of we de tabel in het midden van het blad wensen af te drukken.
 • Klik op het vierkantje bij "Horizontaal".
 • Klik op het vierkantje bij "Verticaal".
 • Klik op "OK".

We wensen het afdrukvoorbeeld te bekijken.
 • Klik op het tabblad "Bestand" in het lint.
 • Klik op het onderdeel "Afdrukken".

Nu verschijnt rechts een afdrukvoorbeeld naast bepaalde afdrukinstellingen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten