vrijdag 10 januari 2014

Aangepaste weergaven

In excel bestaat er een mogelijkheid om via "Aangepaste weergaven" de instellingen voor het afdrukken alsook de instellingen voor de autofilter ergens intern in het document te bewaren. We vertrekken van de ondertussen gekende personeelslijst.
In een vorig punt hebben we de afdrukinstellingen gewijzigd zodoende dat deze tabel in het midden van het blad wordt afgedrukt.
We vertrekken van deze situatie.
 • Open het werkblad met de databank "Personeel".
Het huidig uitzicht wordt onze eerste weergave.

 • Klik op het tabblad "Beeld".
 • Klik op de opdracht "Aangepaste weergaven".

Het dialoogvenster "Aangepaste weergaven" verschijnt.


 • Klik op "Toevoegen...".
Het dialoogvenster "Weergave toevoegen" verschijnt. Het tekstvak "Naam" is reeds geselecteerd. Alsook de vakken "Afdrukinstellingen" en "Verborgen rijen, kolommen en filters" is ingeschakeld.

 • Typ "Tabel liggend in 't midden" in het vak "Naam".
 • Klik op "OK".
De eerste weergave is gestockeerd. Vervolgens gaan we onze databank filteren. We wensen enkel de vrouwelijke werknemers zichtbaar maken.

 • Klik op het tabblad "Gegevens" van het lint.
 • Klik op de opdracht "Filter".

Bij de kolomtitels van de databank verschijnen knopjes met pijltjes. Deze knopjes kan je gebruiken om bepaalde rijen van de databank onzichtbaar te maken.

 • Klik op het pijltje bij de kolomtitel "Geslacht".

 • Schakel het vinkje uit bij "M", door op dit vakje te klikken.
 • Klik op "OK".

In onze databank zien we enkel de vrouwelijke werknemers.

Deze weergave gaan we bijhouden bij "Aangepaste weergaven".

 • Klik op het tabblad "Beeld" in het lint.
 • Klik op het knopje "Aangepaste weergaven".

Het dialoogvenster "Aangepaste weergaven" verschijnt.
 • Klik op het knopje "Toevoegen...".

Het dialoogvenster "Weergave toevoegen" verschijnt. We geven deze weergave een naam.
 • Typ "Tabel Enkel Vrouwen" bij het tekstvak "Naam".
 • Klik op "OK".

We keren terug naar ons werkblad met de nog ingeschakelde filter. We schakelen de filter uit.
 • Klik op het tabblad "Gegevens".
 • Klik op het knopje "Filter".

De volledige databank is terug zichtbaar. Vervolgens verbergen we de kolom "Loon".

 • Klik op de rechtermuisknop op de kolomletter, in ons geval de letter "G".
 • Klik vervolgens op de opdracht "Verbergen".

De kolom met de lonen is onzichtbaar geworden. Ook deze weergave houden we bij.

 • Klik op het tabblad "Beeld" in het lint.
 • Klik op het knopje "Aangepaste weergaven".

 • Klik op het knopje "Toevoegen...".

 • Typ "Tabel zonder Loon" bij het tekstvak "Naam".
 • Klik op "OK".
We kunnen nu één van de drie weergaven terug oproepen. We wensen terug de databank te zien met de instellingen zoals in het begin.
 • Klik op het knopje "Aangepaste weergaven".
In het dialoogvenster "Aangepaste weergaven" staan de namen van de verschillende weergaven.

 • Klik op de naam "Tabel liggend in 't midden".
 • Klik op de knop "Weergeven".

De weergave voor de databank zoals in het begin van deze tutorial verschijnt. We kunnen nu terug de gefilterde databank laten verschijnen.

 • Klik op het knopje "Aangepaste weergaven".

 • Klik op de naam "Tabel Enkel Vrouwen".
 • Klik op de knop "Weergeven".

De gefilterde databank met enkel de vrouwelijke werknemers verschijnt. En tenslotte keren we terug naar de beginsituatie van de databank.
 • Klik op het knopje "Aangepaste weergaven".

 • Klik op de naam "Tabel liggend in 't midden".
 • Klik op de knop "Weergeven".

Aangepaste weergaven kan enkel worden gebruikt indien van de databank geen tabel is gemaakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten