woensdag 23 oktober 2013

Functie Links

Met de functie "Links" uit de categorie "Tekst" kan je een aantal letters bekomen vanaf het begin van een naam.
Op een werkblad hebben we een aantal namen aangebracht.
  • Selecteer de cel naast de naam.
  • Klik op het tabblad "Formules".
  • Klik op het boekje "Tekst".
  • Klik op de formule "Links".
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. De cursor staat reeds in het vak "Tekst".
  • Klik in de cel met de naam.
Om enkel de beginletter te bekomen van de naam is het niet nodig om het vak "Aantal-tekens" in te vullen.
  • Klik op "OK".
  • Kopieer de formule met de vulgreep naar de andere cellen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten