vrijdag 29 augustus 2014

Functie Trend

In een werkblad zijn drie kolommen aangebracht met gegevens. In de eerste kolom zijn de maanden vermeld. In de tweede kolom wordt een nummer vermeld voor elke maand. En tenslotte in de derde kolom staan de gegevens voor de eerste 10 maanden. We wensen via de functie Trend de toekomstige waarden te berekenen voor de 11de en 12de maand op basis van de vorige maanden.

 • Selecteer de cellen D12 en D13.

 • Klik op het tabblad "Formules" van het lint.

 • Klik op de knop "Meer functies".

 • Klik op "Statistisch".

 • Klik op de functie "Trend".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. De cursor staat in het vak "Y-berekend". We selecteren eerst de gekende waarden voor de 10 voorbije maanden.

 • Klik op de cel C2.

 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT pijl-naar-beneden.

 • Selecteer het vak "X-bekend".
 • Selecteer de cellen B2 tot B11. • Selecteer het vak "X-nieuw".
 • Selecteer de cellen B12 tot B13.

We wensen het resultaat voor twee cellen. Dit bekom je door de sneltoets CTRL SHIFT Enter.

 • Hou de toetsen CTRL en SHIFT ingedrukt.
 • Druk vervolgens op de toets Enter.

De toekomstige waarden verschijnen. Merk op de accolades in de formule. Dit is een matrixformule.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten