vrijdag 8 augustus 2014

IsFormule

Met de functie Isformule kunnen we testen of er in een cel een formule is aangebracht. We doen deze test op een werkblad met berekeningen voor de totale opbrengst aan appels en peren. We gaan na of in de cel D2 een formule aanwezig is.

  • Selecteer de cel A14

  • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.

  • Klik op het boekje "Meer functies".
  • Schuif naar "Informatie".
  • Klik op de "isformule".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. We selecteren de cel die we wensen te controleren.

  • Klik op de cel D2.
  • Klik op "OK".

In de cel A14 verschijnt "WAAR", d.w.z. dat in D2 een formule aanwezig is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten