maandag 1 september 2014

Functie Voorspellen

In een werkblad zijn drie kolommen aangebracht met gegevens. In de eerste kolom zijn de maanden vermeld. In de tweede kolom wordt een nummer vermeld voor elke maand. En tenslotte in de derde kolom staan de gegevens voor de eerste 10 maanden. We wensen via de functie Voorspellen de toekomstige waarden te berekenen voor de 11de en 12de maand op basis van de vorige maanden.

 • Selecteer de cellen "E12" en "E13".

 • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.

 • Klik op het boekje "Meer functies".

 • Klik op het boekje "Statistisch".

 • Klik op "Voorspellen".
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het vak "X" is reeds geselecteerd.

 • Selecteer de cellen B12 tot B13.

 • Plaats de cursor in het vak Y-bekend.
 • Klik in de cel "C2".

 • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT pijl-naar-beneden om de cellen C2 tot C11 te selecteren.

 • Plaats de cursor in het vak X-bekend.
 • Selecteer de cellen "B2" tot "B11".


 • Hou de toetsen CTRL en SHIFT ingedrukt.
 • Druk vervolgens op de toets Enter.
De toekomstige waarden verschijnen.

Bemerk de accolades in deze formule. Dit is een matrixformule.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten