vrijdag 12 september 2014

Functie LIJNSCH

In een werkblad zijn een aantal waarden aangebracht voor verschillende maanden. We wensen de parameter Lijnsch voor de vergelijking van de trendlijn via een formule te berekenen. Bij het aanbrengen van de trendlijn werd de formule reeds weergegeven. De vergelijking ziet er uit als y = mx + b. We bepalen de parameter m met behulp van de functie LIJNSCH.


  • Selecteer de cel H6.

  • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.

  • Klik op het boek "Meer functies".
  • Schuif naar het boek "Statistisch".

  • Scroll naar "Lijnsch" en klik erop.
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het argument "Y-bekend" is reeds geselecteerd.

  • Klik in de cel C2.

  • Druk de toetsen CTRL, SHIFT en pijltjestoets naar beneden in.

  • Klik in het tekstvak "X-bekend".

  • Selecteer de cellen B2 tot B11.

De argumenten Const en Stat vullen we niet in.


  • Klik op "OK".
De waarde voor de parameter m van de vergelijking voor de trendlijn verschijnt in de geselecteerde cel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten