maandag 8 september 2014

VBA - Object Cells

Naargelang de instellingen verschijnt er bij het openen van een document met vba-code bovenaan een waarschuwing. Om de code te kunnen gebruiken is het vereist om op de vermelding "inhoud inschakelen" te klikken.

In een vorig punt hebben we het object Range besproken, om iets weg te schrijven, in de cel van het werkblad. In dit punt bespreken we het object Cells. We gebruiken het vorig document "Invullen.xlsm".
 • Open het bestaand document "Invullen.xlsm" of start met een nieuw document.
 • Klik indien nodig op de knop "Inhoud inschakelen" bij het bestaand document.
 • Gebruik de sneltoets ALT F11 om de visual basic editor te openen.
We zien de vorige code staan dat zich bevindt in de module "mdlInvullen" omdat we van het bestand "Invullen.xlsm" zijn vertrokken. Bij een nieuw document is er nog geen enkele module noch code zichtbaar. De volgende stappen kunnen ook in een nieuw document worden toegepast. We brengen daartoe een nieuwe module aan.
 • Klik op "Invoegen" in de menubalk.
 • Klik op "Module".

In het venster met de eigenschappen verschijnt de standaardnaam "Module1" van deze module. We gaan dit wijzigen.

We wijzigen de standaardnaam "Module1".
 • Klik in het venster "Eigenschappen" naast de vermelding "(Name)".
 • Vervang door typen de standaardnaam "Module1" door "mdlInvullen2".

De volgende stap is enkel uit te voeren voor diegene die de vorige code zien voor het object Range. Wanneer je van een nieuw document start kan je de code onmiddellijk aanbrengen.
 • Dubbelklik in het venster "Project" op het item "mdlInvullen2"
We brengen rechts de code aan.
 • Typ "Sub Invullen2".
 • Druk op de enter-toets.

Automatisch verschijnt "End Sub".

 • Plaats de cursor boven de tekst "End Sub".
 • Typ Cells(
De syntax van dit object verschijnt. Er zijn twee parameters nodig. Een rijindex gevolgd door een kolomindex. Deze parameters zijn cijfers. Dus cel A1 komt overeen met rijindex 1 en kolomindex 1. Dus met Cells(1,1).

We wensen iets weg te schrijven in cel A3.

 • Typ 3,1).
Bij het object Range verschijnen de eigenschappen van het object. Bij Cells niet. We weten uit ervaring dat ook hier de eigenschap "Value" nodig is, om iets in de cel weg te schrijven.
 • Typ value = "tweede methode"
Merk op dat de tekst wordt geplaatst tussen "dubbele aanhalingstekens".

We kunnen deze code testen.
 • Klik bovenaan in de werkbalk op het pictogram met groene pijl.
De tekst "tweede methode" verschijnt in de cel "A3".

De tekst verschijnt in het geselecteerd werkblad. In een volgend punt gaan we bepalen in welk werkblad de tekst tevoorschijn komt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten