woensdag 17 september 2014

Functie R.Kwadraat

In een werkblad zijn een aantal waarden aangebracht voor verschillende maanden. We wensen de parameter R.Kwadraat voor de vergelijking van de trendlijn via een formule te berekenen. Bij het aanbrengen van de trendlijn werd de formule reeds weergegeven. De vergelijking ziet er uit als y = mx + b. De waarde voor R.Kwadraat ligt tussen 0 en 1. Hoe dichter het resultaat bij de waarde 1 ligt, hoe nauwkeuriger de trendlijn.

  • Selecteer de cel H8.

  • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.
  • Klik op de boek "Meer functies".
  • Klik op de boek "Statistisch".
  • Klik op de functie "R.Kwadraat".
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het tekstvak "Y-bekend" is reeds geselecteerd.

  • Klik in de cel "C2".

  • Gebruik de sneltoetsen CTRL SHIFT Pijltje-naar-beneden om de gegevens te selecteren.

  • Plaats de cursor in het tekstvak "X-bekend".
  • Selecteer de cellen B2 tot B11.

  • Klik op "OK".

De waarde voor R.Kwadraat verschijnt in de geselecteerde cel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten