vrijdag 5 september 2014

Functie Richting

In een werkblad zijn een aantal waarden aangebracht voor verschillende maanden. We wensen de parameter richting voor de vergelijking van de trendlijn via een formule te berekenen. Bij het aanbrengen van de trendlijn werd de formule weergegeven. De vergelijking ziet er uit als y = mx + b. We bepalen de parameter m met behulp van de functie Richting.
  • Selecteer cel H5.


  • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.

  • Klik op het boekje "Meer Functies".
  • Klik op het boekje "Statistisch".

  • Klik op de functie "Richting".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het vak "Y-bekend" is reeds geselecteerd.

We selecteren de waarden via een sneltoets.
  • Klik in de cel "C2".

  • Gebruik de sneltoetsen CTRL SHIFT Pijl-naar-beneden.

  • Klik in het vak "X-bekend".
  • Selecteer de cellen B2 tot B11.

  • Klik op de knop "OK".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten