vrijdag 9 mei 2014

Statistiek - Functie Mediaan

Mediaan is de volgende functie uit reeks statistiek.
De mediaan is het middelste getal in een reeks getallen. Bij de mediaan worden eerst de getallen gesorteerd van klein naar groot. Bij oneven aantal getallen is de mediaan het middelste getal.
Mediaan(1;3;2) = 2
Bij een even aantal getallen wordt het gemiddelde genomen van de twee middelste getallen.
Mediaan(1;12;2;14) = 7
We berekenen als voorbeeld de mediaan voor "Klas1".

  • Selecteer een cel voor de berekening.
  • Klik op het tabblad "Formules".
  • Klik op het boekje "Meer Functies".
  • Klik op het boekje "Statistisch".
  • Schuif en klik op de functie "Mediaan".

Het dialoogvenster Functieargumenten verschijnt. Het argument "Getal1" is reeds geselecteerd.

  • Klik in het eerste resultaat voor klas1.
  • Gebruik de sneltoets CTRL SHIFT Pijltje Naar Beneden om alle resultaten te selecteren.

  • Klik op "OK".

1 opmerking: