maandag 25 november 2013

Functie Rang.gelijk

We vertrekken van een tabel met de omzet voor verschillende verkopers. Zo heeft "Tom Speltincx" een omzet van 870 euro behaald. We wensen een rangschikking te maken met behulp van de functie Rang.gelijk. Iedere verkoper krijgt dan een plaats toegekend.

 • Breng in een werkblad een aantal verkopers aan met daarnaast hun omzet.
 • Selecteer een lege cel om de plaats te bepalen.

 • Klik op het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Statistisch".
 • Klik op de functie "Rang.Gelijk".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het argument "Getal" is reeds geselecteerd. Dit komt overeen met de cel waarvoor de omzet voor de verkoper "Tom Speltincx" staat.

 • Klik in de cel met de omzet voor de eerste verkoper. In ons geval is dit cel B2.

 • Plaats de cursor in het argument "Verw".
Nu kunnen we al de getallen selecteren voor de verschillende verkopers. Met behulp van deze kolom wordt de plaats berekend.
 • Selecteer de getallen in de tweede kolom.
 • Duw op de functietoets F4 om er een vast bereik van te maken.
Het derde argument "Volgorde" bepaalt de wijze van rangschikking. We laten dit argument leeg. Dit betekent dat de rangschikking van laag naar hoog zal zijn.

 • Klik op "OK".

Het resultaat verschijnt. Tom Speltincx staat op de zevende plaats.
 • Kopieer de berekening naar beneden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten