donderdag 12 september 2013

Draaitabel maken - Groeperen

We maken een nieuwe draaitabel voor de tabel met de persoonsgegevens.

We wensen te weten hoeveel personen er op een bepaald moment in dienst zijn gekomen.

 • Selecteer een willekeurige cel van de tabel "Personeel".
 • Klik op het tabblad "Invoegen".
 • Klik op de opdracht "Draaitabel".
 • Ga akkoord met de standaardinstellingen in het dialoogvenster "Draaitabel maken" en klik op "OK".

Er verschijnt op een nieuw werkblad een mogelijkheid om een nieuwe draaitabel te ontwerpen.
 • Stip het veld "Naam" in de lijst met draaitabelvelden aan.
Dit veld verschijnt in de zone "Rijen" vermits er in deze kolom teksten staan.
 • Sleep het veld "Naam" naar de zone Waarden.
Nu wordt berekend hoeveel personen er in de databank aanwezig zijn.
 • Stip het veld "Afdeling" in de lijst met draaitabelvelden aan.
Het veld "Afdeling" komt terecht in de zone "Rijen".
 • Stip het veld "Indienst" in de lijst met draaitabelvelden.
Vermits in de kolom "Indienst" getallen staan, wordt dit veld in de zone "Waarden" geplaatst.
 • Sleep het veld "Indienst" naar de zone "Kolommen".
 • Selecteer 1 datum in de draaitabel.

 • Klik met de rechtermuis op deze cel met datum.
 • Klik op de opdracht "Groeperen...".
Het dialoogvenster "Groeperen" verschijnt. Hierin is "Maanden" reeds aangeduid.

 • Klik op Maanden.
 • Klik op Kwartalen.
 • Klik op Jaren.
 • Klik op "OK".

De data worden nu gegroepeerd per kwartaal per jaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten