woensdag 18 september 2013

Bereiksnamen

Voor onze databank met personeelsgegevens maken we bereiksnamen voor de volledige tabel alsook voor de verschillende kolommen.

  • Selecteer één willekeurig cel van de databank.
  • Gebruik de sneltoets CTRL * om de volledige tabel te selecteren.
  • Typ "Personeel" in het naamvak. Dit wordt de bereiksnaam voor de databank.

Om elke kolom ook een bereiksnaam toe te kennen bestaat er in excel een opdracht om dit automatisch te bekomen. Het is dus niet nodig om elke kolom apart te selecteren en hiervoor een naam in het naamvak in te typen.
De databank is nog steeds geselecteerd.
  • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.

  • Klik op de opdracht "Maken o.b.v. selectie".
Het dialoogvenster "Namen maken van selectie".

Er staat hier een vinkje bij "Bovenste rij". De namen voor de verschillende bereiken zijn de kolomtitels van de databank. Deze staan inderdaad in de bovenste rij van de selectie.
  • Klik op "OK".
Je kan nu controleren of de bereiksnamen in het naamvak erbij gekomen zijn.

  • Klik op het pijltje van het naamvak.
  • Klik op bijvoorbeeld de naam "Geslacht".
De gegevens in de kolom "Geslacht" worden geselecteerd.

In de volgende punten gaan we formules toepassen op deze databank. Hiervoor zullen we deze bereiksnamen gebruiken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten