zondag 8 september 2013

Functie Vert.Zoeken

We starten terug van ons gekend personeelslijstje.

Aan de databank is er een kolom toegevoegd met de postcodes waar de persoon woont.
In het document is er ook een tabel aanwezig met de postcodes en de namen van de gemeenten.


Het is de bedoeling dat in de databank "Gemeenten" via de postcode uit de databank "Personeel" de gemeente wordt opgehaald.
Hiervoor gebruiken we de functie vertikaal zoeken.
Deze functie zoekt in de eerste kolom van een databank naar een waarde.
Je kan dan een kolomnummer opgeven van de informatie die je wenst te bekomen.
Eerst maken we bereiksnamen.

 • Selecteer het werkblad "Gemeenten".
 • Selecteer een willekeurige cel in de tabel met de gemeenten.
 • Gebruik de sneltoets CTRL * om de volledige tabel te selecteren.
 • Geef deze tabel de bereiksnaam "Gemeenten" door deze naam in het naamvak te typen.

 • Selecteer het werkblad "Personeel".
 • Selecteer de cel naast de postcode van de eerste werknemer "steen".
 • Selecteer het tabblad "Formules".
 • Klik op het boekje "Zoeken en verwijzen".
 • Klik op de functie "Vert.Zoeken".Het dialoogvenster "Functieargumenten verschijnt.

In het eerste argument "De Zoekwaarde" komt de cel met de postcode voor de werknemer "steen".
Als tweede argument "Tabelmatrix" komt de naam "gemeenten" van de databank.
Functietoets F3 geeft een overzicht van de bestaande bereiksnamen.

Voor het derde argument "kolomindex_getal" komt 2. In de tweede kolom van de databank staan de namen van de gemeenten.
 • Vul de eerste drie argumenten in.
 • Klik op "OK".Voor de postcode "9100" bekomen we "Mortsel". Wat niet correct is.
De oorzaak is het vierde argument "Benaderen".
Dit argument is niet ingevuld. En de waarden in de eerste kolom van de databank "Gemeenten" zijn niet van klein naar groot gerangschikt.
 • Open terug het dialoogvenster "functieargumenten" door op het knopje fx te klikken.
 • Vul "onwaar" in het vierde argument "Benaderen".
 • Klik op "OK".


Nu verschijnt "Sint-Niklaas".
We kunnen de functie nu doorvoeren voor de andere werknemers via de vulgreep.
 • Voer de functie door naar alle cellen.

Er wordt geen gemeente gevonden voor de postcode 9000. Deze waarde wordt niet vermeld in de databank "Gemeenten".
Via de functie ALS.NB kunnen we een tekst "niet aanwezig laten verschijnen".

 • Selecteer de cel voor de eerste werknemer met de functie Vert.Zoeken".
 • Verwijder deze via de toets delete.
 • Klik op het tabblad "Formules" van het lint.
 • Klik op het boekje "Logisch".
 • Klik op de functie "ALS.NB".
 • Typ "niet aanwezig" in het tweede argument "waarde_als_nvt".
 • Klik in het eerste argument "Waarde".


 • Selecteer in het naamvak de functie "Vert.Zoeken".
 • Vul op dezelfde manier als daarnet de 4 argumenten in.
 • Klik op "OK'.
 • Kopieer de functie naar de andere werknemers via de vulgreep.
Voor de laatste werknemer "Tom Speltincx" verschijnt nu "Brasschaat".Geen opmerkingen:

Een reactie posten