donderdag 19 september 2013

Functie Weekdag

In de eerste kolom van een werkblad zijn de data voor september 2013 aangebracht.
De functie weekdag zal deze data omzetten naar cijfers. Je kan met deze functie bekomen dat een maandag wordt weergegeven door cijfer 1, de dinsdag door 2 enzovoort.
We passen de functie weekdag toe in de tweede kolom.
  • Breng in de eerste kolom de data voor september 2013 aan.
  • Selecteer de cel B2. Dit is de cel naast de eerste dag van september 2013.
  • Klik op het tabblad formules.
  • Klik op het boekje "Datum/Tijd".
  • Klik op de functie "Weekdag".
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. De functie Weekdag heeft twee argumenten. Serieel-getal wordt de datum. Type_getal bepaalt met welke waarde bijvoorbeeld maandag overeenkomt. Indien type-getal 1 is dan wordt voor maandag de waarde 2 bekomen. Wij nemen 2, dan is maandag 1.
  • Plaats de cursor in het eerste argument "Serieel-getal".
  • Klik op de cel A2. Dit is de cel met de eerste dag voor september.
  • Plaats de cursor in het tweede argument "Type_getal".
  • Typ 2 in dit vak.
  • Klik op "OK".
Als resultaat verschijnt het cijfer 7.

En inderdaad 1/9/2013 was een zondag. We kopiƫren deze functie naar beneden via de vulgreep.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten