donderdag 10 november 2016

Voorwaardelijke opmaak – 2 grenzen


In een tabel zijn de punten voor studenten weergegeven. We wensen een pictogram aan te brengen er beoordeling van de resultaten. Rood kruis voor resultaten van 0 tot 5, groen vinkje voor resultaten meer dan 5. We passen hiervoor voorwaardelijke opmaak toe.
 • Selecteer de resultaten.

 • Klik op het tabblad “Start”.

 • Klik op de opdracht voorwaardelijke opmaak.

 • Klik op “Nieuwe Regel...”.
Het dialoogvenster “Nieuwe opmaakregel” verschijnt.

 • Wijzig de Opmaakstijl van “2-kleurenschaal” naar “Picotgrammensets”.

Het dialoogvenster verandert van uitzicht.

We bekomen als voorstel drie pictogrammen.
 • Klik op het onderste pictogram (rode cirkel).

 • Klik op “Geen celpictogram”.
 • Klik op de bovenste pictogram (groene bol).
 • Klik op het “Groen vinkje”.


 • Klik op het gele pictogram.
 • Kies Rood kruis”.


 • Wijzig “Procent” door “Getal” bij de kolom “Type”.


 • Vul bij het groen vinkje de waarde 5 in.
 • Wijzig >= in > bij “wanneer waarde is”.


 • Klik op “OK”.
De pictogrammen verschijnen in de cel met de resultaten van de studenten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten