zondag 11 september 2016

Excel - Functie Draaitabel.ophalen

We starten van een databank met personeelsgegevens.

We zetten deze databank om naar een tabel.

Selecteer een willekeurige cel van de databank
Klik op het tabblad “Invoegen”.
Klik op “Tabel”.
Het dialoogvenster “Tabel maken” verschijnt. Het bereik is correct aangeduid en er zijn titels aanwezig in de databank.

Klik op “OK”.

We geven deze tabel een naam.
Selecteer het tabblad “Ontwerpen” bij “Hulpmiddelen voor tabellen” in het lint.
Standaard krijgt de databank de tabelnaam “Tabel1”.
Wijzig “Tabel1” in “Personeel”.

Vervolgens maken we een draaitabel.
Selecteer het tabblad “Invoegen”.
Klik op “Draaitabel”.

Het dialoogvenster “Draaitabel maken” verschijnt.

Voor het bereik is de tabelnaam “Personeel” reeds ingevuld en we wensen de draaitabel te bekomen op een nieuw werkblad.
Klik op “OK”.

We wensen de totale lonen te berekenen per afdeling.
Selecteer “Loon” bij de draaitabelvelden.


Omdat in de kolom “Loon” alleen cijfers aanwezig zijn, wordt dit veld automatisch naar de zone “Waarden” geplaatst. De functie “Som” wordt toegepast.
Selecteer “Afdeling” bij de draaitabelvelden.

Omdat in de kolom “Afdeling” teksten aanwezig zijn, wordt dit veld automatisch naar de zone “Rijen” geplaatst.
In het werkblad kan je nu de totale lonen zien per afdeling.

Op het tabblad “Analyseren” bij “Hulpmiddelen voor draaitabellen” kan de de standaardnaam van de draaitabel terugvinden.


Via de functie “Draaitabel.ophalen” kunnen we bepaalde gegevens uit de draaitabel in andere cel laten verschijnen.
Maak een nieuw werkblad.

Geef dit werkblad de naam “Dashboard”.
Selecteer de cel “B1”.

Klik op het tabblad “Formules”.
Klik op het boekje “Zoeken en verwijzen”.
Klik op “Draaitabel.ophalen”.

Plaats “Loon” bij “Gegevensveld”.
Klik in het tekstvak “Draaitabel”.
We Selecteren de startcel van de draaitabel.
Klik op het werkblad “Pivot”.
Klik op de cel “A3”.

Klik op “OK”.
Het totaal bedrag voor de lonen verschijnt in de cel B1.

We geven nog een voorbeeld. We wensen het bedrag te bekomen voor de afdeling “Administratie”.
Selecteer de cel “B2”.
Klik op het tabblad “Formules”.
Klik op het boekje “Zoeken en verwijzen”.
Klik op “Draaitabel.ophalen”.

Plaats “Loon” bij “Gegevensveld”.
Klik in het tekstvak “Draaitabel”.
We Selecteren de startcel van de draaitabel.
Klik op het werkblad “Pivot”.
Klik op de cel “A3”.
Klik in het tekstvak “Veld1”.
Typ “Afdeling”.
Klik in het tekstvak “Item1”.
Typ “Admin”.
Klik op “OK”.
Het totaal loon voor de afdeling administratie verschijnt in de cel B2.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten