maandag 29 juni 2015

Functie EX.OF

We vertrekken van de ondertussen gekende personeelslijst. We hebben twee kolommen toegevoegd voor het bijhouden van de inschrijving voor sporten. Het is de bedoeling om te achterhalen wie er voor slechts 1 sport is ingeschreven. Bij inschrijving wordt ja vermeld in de cel. We gebruiken de nieuwe functie EX.OF voor excel 2013. Dit controleert logische waarden. We gaan eerst de tekst "ja" of "nee" vertalen naar een "1" of "0" via de logische functie ALS.

 • Neem de bovenstaande lijst over.
 • Klik in de cel K2.
 • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.
 • Klik op het boekje "Logisch".
 • Klik op de functie "EX.OF".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. We brengen in het vak logisch1 de functie ALS aan.

 • Klik op het pijltje van het naamvak
 • Ga op zoek in deze lijst naar de functie "ALS" en klik erop.

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt.

 • Typ I2="ja" in het vak "Logische test"
 • Klik in het vak "Waarde-als-waar".

 • Typ 1 in het vak "Waarde-als-waar"
 • Klik in het vak "Waarde-als-onwaar".
 • Typ 0 in het vak "Waarde-als-onwaar".

 • Klik op "OK".

Met de functie is de controle voor de sport zwemmen uitgevoerd. Echter er ontbreekt nog een controle voor de sport squash.

 • Plaats de cursor vooraan in de naam EX.OF in de formulebalk.
 • Klik op fx vooraan de formulebalk.

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Hierbij is het vak Logisch1 reeds ingevuld. We nemen een kopie van de inhoud van dit vak.

 • Selecteer de inhoud van het vak "Logisch1".
 • Kopieer dit via bijvoorbeeld de sneltoets CTRL C.
 • Klik in het vak "Logisch2".
 • Gebruik nu de sneltoets CTRL V.
 • Wijzig de I door J in het vak "Logisch2".

 • Klik op "OK".

 • Kopieer de formule naar beneden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten