dinsdag 23 juni 2015

Filter Geavanceerd

We starten terug van de databank personeel. We wensen deze databank te filteren. We gebruiken deze keer de uitgebreide filter. We plaatsen eerst een criteria naast deze databank. Daartoe kopiëren we de kolomtitels van de databank. Onder de titels komen de voorwaarden. We wensen een lijst te bekomen voor de afdeling administratie.

 • Klik in de cel A1.
We selecteren de kolomtitels

 • Gebruik bijvoorbeeld de sneltoets CTRL SHIFT Pijltje naar rechts.
We kopiëren de geselecteerde cellen.

 • Gebruik bijvoorbeeld de sneltoets CTRL C.
 • Klik in de cel K1.
Nu kunnen we de geselecteerde gegevens plakken.

 • Gebruik bijvoorbeeld de sneltoets CTRL V.
We maken de kolommen breder en vullen de voorwaarde "Admin" in.

 • Selecteer het volledig werkblad.
 • Dubbelklik bovenaan op de overgang tussen de letters.
 • Klik in de cel P2.
 • Typ "Admin".
Vervolgens geven we de databank en het gebied met de voorwaarden voor de filter een bereiksnaam.
 • Selecteer een willekeurige cel van de databank.

 • Gebruik de sneltoets CTRL *

 • Typ "personeel" in het naamvak.

 • Selecteer een willekeurige cel in het gebied van de voorwaarden.

 • Gebruik de sneltoets CTRL *

 • Typ "criteria" in het naamvak.

Nu kunnen we de uitgebreide filter starten.
 • Klik in cel A1.

 • Klik op het tabblad "Gegevens" van het lint.

 • Klik op de opdracht "Geavanceerd" in het lint.
Het dialoogvenster "Uitgebreid filter" verschijnt.

We wensen het resultaat van de filter in een nieuwe lijst te bekomen.
 • Stip "Kopiëren naar andere locatie" aan.

Hierdoor komt het vak "Kopiëren naar" vrij.
We brengen de bereiksnamen aan in de verschillende tekstvakken.
 • Selecteer het voorstel van het vak lijstbereik.

 • Duw op de toets F3.
Een overzicht van de bestaande bereiksnamen verschijnt in een dialoogvenster.

 • Selecteer de bereiksnaam "personeel" en klik op "OK".

De bereiksnaam "personeel" komt in het vak "Lijstbereik".

 • Selecteer het voorstel van het vak criteriumbereik.
 • Duw op de toets F3.

 • Selecteer de bereiksnaam "criteria" en klik op "OK".

De bereiksnaam "criteria" komt in het vak "criteriumbereik".

 • Klik in het vak "Kopiëren naar".

We wensen dat het resultaat van de filter begint in cel K7.

 • Klik in de cel K7.
 • Klik op OK.

Er verschijnt een lijst met enkel de personeelsleden die behoren tot de afdeling administratie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten