woensdag 19 februari 2014

Doelzoeken - Functie TW

Het volgende item dat we bespreken is doelzoeken. We wensen over 2 jaar een auto aan te kopen. De prijs voor die wagen is 25000 euro. We gaan hiervoor sparen en elke maand storten we 800 euro op een bankrekening. De rente voor deze spaarrekening is 3%. We bepalen eerst hoeveel het bedrag is na 2 jaar. We gebruiken hiervoor de functie TW.
 • Breng de gegevens voor de rente, aantal maanden en bedrag van de storting aan in een werkblad.
 • Selecteer de cel over de berekening. In ons geval is dit de cel C13.
 • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.


 • Klik op het boekje "Financieel".
 • Klik op de functie "TW".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het vak "Rente" is reeds geselecteerd.

 • Klik in de cel op het werkblad met de rente. In ons geval is dit cel C9.
Het zijn maandelijkse stortingen, terwijl de rente over een jaar gaat. Dus we delen de rente van 3% door 12.
 • Typ "/".
 • Typ "12".

 • Klik in het vak "Aantal-termijnen" in het dialoogvenster "Functieargumenten".
 • Klik in de cel met de periode gedurende de maandelijkse stortingen gaan gebeuren. In ons geval is dit cel C11.

 • Klik in het vak "Bet" in het dialoogvenster "Functieargumenten".
 • Klik in de cel met het bedrag van de maandelijkse storting. In ons geval is dit cel C7.

Het vak "Hw" vullen we niet in.

 • Klik in het vak "Type_getal" in het dialoogvenster "Functieargumenten".

Ook het vak "Type_getal" laten we leeg. De storting gebeurt in het begin van de maand.
 • Klik op de knop "OK".

Na een periode van 24 maanden bekomen we een bedrag van 19.762,25 euro.
Via doelzoeken kunnen we nu bepalen wat de maandelijkse storting mag zijn om een bedrag van 25.000 euro te bekomen.
 • Klik in de cel met de berekening. In ons geval is dit de cel C13.
 • Klik op het tabblad "Gegevens".

 • Klik op "Wat-als-analyse".

 • Klik op "Doelzoeken...".

Het dialoogvenster "Doelzoeken...?" verschijnt. In het vak "Cel instellen" is C13 ingevuld.

 • Klik in het vak "Op waarde:".
 • Typ "25000".

 • Klik in het vak "Door wijzigen cel:".
 • Klik in cel C7.

 • Klik op de knop "OK".
Er verschijnt nu een dialoogvenster "Doelzoekstatus". In het werkblad zie je de oplossing. Indien maandelijks 1012,03 euro wordt gestort dan bekom je bij een rente van 3% over 2 jaar een bedrag van 25.000 euro.
Indien je het vorige resultaat wilt behouden, dan klik je op "Annuleren".Geen opmerkingen:

Een reactie posten