maandag 9 december 2013

Taart Grafiek Maken

We wensen volgende taartgrafiek te maken voor de gegevens bekomen van een enquête. In deze enquête is gevraagd naar de voorkeur van transportmiddelen aan 1257 personen. 125 personen hebben als voorkeur de trein geantwoord.


 • Neem bovenstaande gegevens over in een werkblad van excel.
 • Selecteer een willekeurige cel van de tabel met de gegevens.
 • Klik op het tabblad "Invoegen" in het lint.

 • Klik op het knopje "Cirkel" in de zone "Grafieken".

Je kan uit de volgende mogelijkheden kiezen:
De 2D-cirkel - Cirkel:

De 2D-cirkel - Cirkel-van-cirkel

De 3D-cirkel

 • Kies De 2D-cirkel - Cirkel-van-cirkel.

Indien de grafiek geselecteerd is, verschijnt er bovenaan een extra tabblad "Hulpmiddelen voor Grafieken" met twee onderverdelingen nl. "Ontwerpen" en "Indeling".


We plaatsen de waarden bij de segmenten.
Ofwel gebruik je de opdrachten in het lint of de pictogrammen die naast de grafiek zijn verschenen.
Eerste methode via het lint:
 • Klik indien nodig op het onderdeel "Ontwerpen" in het tabblad "Hulpmiddelen voor Grafieken".
 • Klik op de knop "Grafiekonderdeel toevoegen" welke zich helemaal vooraan het lint bevindt.

 • Schuif naar "Gegevenslabels".
 • Klik op "Meer opties voor gegevenslabels.

Naast de grafiek komt een palet met de eigenschappen voor de gegevenslabels.
 • Klik op het kruisje om dit palet te sluiten.

Tweede methode via de pictogrammen:

 • Klik op het pictogram met plusteken.

 • Schuif naar Gegevenslabels.
Er verschijnt nu een pijltje naast dit item.

 • Klik op het pijltje.

 • Klik op "Meer opties...".
Het palet met de eigenschappen voor de gegevenslabels verschijnt terug.

In de grafiek worden nu de waarden getoond in de segmenten. We wensen dit te wijzigen zodoende dat de waarden naast de segmenten komen.
 • Duid bij "labelpositie" het item "Einde buitenkant" aan.

We wensen de grafiektitel te laten verwijzen naar een tekst in een cel.
 • Breng de tekst "TransportVoorkeur" aan ergens in het werkblad.

 • Selecteer het tekstvak van de grafiektitel

 • Klik in de formulebalk.
 • Typ "=".
 • Klik in de cel met de tekst.

 • Duw op de toets "Enter".
De grafiektitel is nu gekoppeld met de tekst in de cel van een werkblad.

We wensen vervolgens de legende rechts te plaatsen.
 • Selecteer in de grafiek de legende


In het palet verschijnen nu de eigenschappen voor de legende.
 • Klik op het pictogram "Opties voor legenda".

 • Stip het item "Rechts" aan.

In de cirkel aan de rechterkant staan momenteel de laatste drie elementen van de tabel. We wensen de kleine waarden in die cirkel te tonen.
 • Klik op de cirkel aan de rechterkant.
De eigenschappen voor dit onderdeel verschijnen nu in het palet. Hier staat "Positie" geselecteerd bij "Reeks splitsen per". We gaan dit wijzigen.

 • Klik op het keuzelijstje "Reeks splitsen per".

 • Kies het element "Waarde".

Bij "Waarden kleiner dan" wordt de waarde "1" vermeld. Hierdoor zijn er geen segmenten meer in de cirkel aan de rechterkant.

We wijzigen deze waarde.
 • Typ 20 in bij het vak "Waarden kleiner dan".

 • Sluit het eigenschappenvenster.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten