dinsdag 6 augustus 2013

Flash Fill data

In een werkblad is er een kolom met de volledige naam.

We wensen in de naburige kolom de voornamen te bekomen.

Dit kan eventueel met de formule Links in combinatie met de positie van de spatie.

Echter vanaf Excel2013 kan je de flash fill data gebruiken.

Je kan nu in de naburige kolom de voornamen beginnen typen.


In ons geval kregen we in de tweede cel reeds een voorstel voor de andere voornamen. Met de enter toets worden deze in de volgende cellen ingevuld.


Indien er een naam wordt toegevoegd, dan kan je in de volgende kolom via de opdracht “Flash Fill” bij “Fill” in het tabblad “Start” de reeks verder zetten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten