vrijdag 31 januari 2014

Functie Geheel

De volgende functie in de reeks afronden is de functie "Geheel". In een werkblad zijn een aantal getallen aangebracht.
  • Klik in de eerste lege cel onder de kolomtitel "Geheel".
  • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.
  • Klik op het boekje "Wiskunde en trigonometrie".
  • Klik op de functie "Geheel".

Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt. Het argument "Getal" is reeds geselecteerd.

  • Klik in de cel met het getal.
  • Klik in het tweede argument "Aantal-decimalen".

  • Typ "0".

  • Klik op "OK".

  • Dubbelklik op het groen vierkantje rechts beneden in de geselecteerde cel.

Deze functie laat hier de cijfers na de komma weg. 27,1 tot 27,9 worden 27.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten