woensdag 29 januari 2014

Functie Even

In de serie afronden komt vervolgens de functie "Even" aan bod.
In een werkblad zijn een aantal getallen aangebracht. In een vorig punt werd de functie "Integer" behandeld.
  • Selecteer de cel onder de kolomtitel "Even".
  • Klik op het tabblad "Formules" in het lint.
  • Klik op het boekje "Wiskunde en trigonometrie".
  • Klik op de functie "Even".

Het dialoogvenster "Functieargumenten verschijnt.

  • Klik in de cel met het af te ronden getal.
  • Klik op "OK".


Het resultaat verschijnt in de cel. Vervolgens kopiƫren we deze functie naar de onderliggende cellen.

  • Dubbelklik op het groen vierkantje rechts beneden de geselecteerde cel.

27,1 tot 27,9 zijn naar boven afgerond.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten