maandag 21 oktober 2013

Functie Lengte

We bespreken de functie Lengte uit de categorie "Tekst".
We wensen te bepalen uit hoeveel letters bepaalde namen bestaan.
In een werkblad zijn een aantal namen aangebracht.
  • Selecteer de cel naast een naam
  • Klik op het tabblad "Formules".
  • Klik op het boekje "Tekst".
  • Klik op de functie "Lengte".
Het dialoogvenster "Functieargumenten" verschijnt.
  • Klik op de cel met de naam.
In het dialoogvenster kan je reeds zien uit hoeveel letters de naam bestaat.
  • Klik op "OK".
  • Kopieer de berekening naar de andere cellen via de vulgreep.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten