woensdag 9 oktober 2013

Draaitabel Percentages

We wensen via een draaitabel hoeveel procent van de werknemers zich bevinden in elke afdeling.
 • Ontwerp volgende tabel met personeelsgegevens.

We maken een nieuwe draaitabel.

 • Selecteer 1 willekeurige cel van de tabel "Personeel".
 • Klik op het tabblad "Invoegen"
 • Klik op de opdracht "Draaitabel".
Het dialoogvenster "Draaitabel maken" verschijnt. We gaan akkoord met de standaardinstellingen.

 • Klik op "OK".
Op een nieuw werkblad verschijnt een lege draaitabel met rechts de mogelijkheid om velden te kiezen. • Stip "Naam" aan.
Het veld "Naam" verschijnt in de zone "Rijen" omdat in de tabel in deze kolom teksten staan. We wensen te berekenen hoeveel personen tot ons bedrijf behoren. Hiervoor plaatsen we dit veld in de zone "Waarden". Spontaan verschijnt de functie "Aantal". Er behoren 10 personen tot ons bedrijf.
 • Sleep het veld "Naam" naar de zone "Waarden".


We wensen vervolgens te vernemen hoeveel personen er tot elke afdeling behoren.
 • Stip het veld "Afdeling" aan.
Dit veld verschijnt in de zone "Rijen". En onmiddellijk zien we de aantallen per afdeling verschijnen.

Tenslotte wensen we de percentages zien.
 • Klik op het veld "Aantal van Naam" in de zone "Waarden".
 • Klik op "Waardeveldinstellingen...".

Het dialoogvenster "Waardeveldinstellingen" verschijnt.

 • Klik op het tabblad "Waarden weergeven als"

 • Klik op het pijltje van het keuzelijstje waar momenteel de tekst "Geen berekening" staat.

 • Klik op "% van kolomtotaal".

 • Klik op "OK".


Geen opmerkingen:

Een reactie posten