donderdag 17 december 2015

PowerPivot - Relaties

In de vorige berichten hebben we in het model van PowerPivot twee tabellen geïmporteerd. Enerzijds een tabel met gegevens van werknemers en anderzijds een tabel met de gegevens over gemeenten.
 • Open het document met deze twee tabellen.
 • Ga naar het model.
In het lint bevinden zich nu de opdrachten voor de omgeving van de “PowerPivot”.

We bevinden ons in de “Gegevensweergave”.

 • Klik op “Diagramweergave”.
Nu verschijnen de tabellen met kolomtitels naast elkaar.

In deze weergave kunnen we relaties tussen de tabellen aanbrengen. Alle gemeenten hebben een uniek nummer gekregen Deze bevindt zich in de kolom Gnr. Voor elke werknemer is eveneens in de tabel een nummer voor de desbetreffende gemeente vermeld. Deze nummer bevindt zich in de kolom “Gemeente” en komt overeen met de woonplaats van de werknemer. Zo is 374 het nummer voor de woonplaats van Speltincx. In de tabel gemeenten zien we dat 374 overeen komt met de gemeente “Brasschaat”.

We brengen een relatie aan tussen de kolomtitels gemeente en Gnr. Dit kan door slepen.
 • Ga met de muisaanwijzer naar “Gemeente”.
 • Sleep naar Gnr.

Tussen beide tabellen wordt nu een verbindingslijn weergegeven.
Er is nog een tweede manier voor het maken van relaties. We verwijderen eerst deze relatie.

 • Klik met de rechtermuisknop op de relatie.
 • Klik op “Verwijderen”.
Het dialoogvenster “Bevestigen” verschijnt.

 • Klik op “Uit model verwijderen”.
De relatie is verwijderd.

We tonen een andere manier om de relatie terug te maken.
 • Klik op het tabblad “Ontwerpen” in het lint.

 • Klik op “Relatie maken” .
Het dialoogvenster "Relatie maken" verschijnt.

Het is nu de bedoeling om de kolom "Gemeente" uit de tabel "Personeel" te verbinden met de kolom "Gnr" uit de tabel "Plaatsnamen Alfabetisch".
 • Kies “Gemeente” bij “Kolom”.


 • Klik op de keuzelijst bij “Gerelateerde opzoektabel”.

 • Kies de tabel “Plaatsnamen alfabetisch”.

 • Klik op het pijltje bij “Gerelateerde opzoekkolom”.

 • Klik op “Gnr”.

 • Klik op maken .
De relatie is gemaakt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten